تحقق تمدن اسلامی؟


مدتی است، در واقع بیش از پنج سال، مرکزی تاسیس شده است به نام: مرکز الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت. همه ساله در اردیبهشت ماه اعضای شورای عالی این مرکز دیداری با آیه الله خامنه ای دارند و ایشان هم بر تحقق تمدن اسلامی تاکید می کنند. درست مثل همین دیدار تازه و تاکیدشان بر همین مقصد و مقصود…
داشتم، مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی را که در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در کتابخانه ملی برگزار شده بود، می خواندم. یک اشتباه چاپی تامل انگیز در نقل بیتی از اقبال لاهوری اتفاق افتاده بود. دکتر احمد احمدی در سخنرانی خود با عنوان اخلاق و تربیت بر اساس محبت؛ در آغاز سخن گفته اند:
» دانشمندی غربی در بارهٔ اسلام گفته بود، این عجب دینی است اگر مرد داشته باشد که پیاده اش کند!» ( ص. ۳۸ http://olgou.ir/downloads/ketab/2-2.pdf
ایشان به اقبال لاهوری در باره ارزش زبان پارسی استناد می کنند که سروده است:
گر چه هندی در عقوبت شکّر ست
لفظ و معنای دری شیرین تر است.
پیداست عذوبت به معنای روانی و خوشگواری و شیرینی با عقوبت جابه جا شده است.
به نظرم چنین خلاف آمدی را در واقع امر در جامعه ایرانی و نیز سخنانی که گفته می شود، می توان دید. تحقق تمدن اسلامی سخنی شیرین و در عذوبت شکراست. اما اعزام هفت هزار نفر مامور مخفی به میان مردم که رفتار آنان را ثبت و ضبط کنند، در واقع عقوبت ملی است. نشت و نشر عدم اطمینان نسبت به یک ملت است. با این عقوبت ها ، نمی توان به تحقق تمدن نزدیک شد!
از حسن اتفاق همان سخنان دکتر احمد احمدی همین را می گوید. تربیت با مشت و نگاه امنیتی میسر نمی شود. اگر میسر می شد، اتحاد جماهیر شوروی که از همه مردم شوروی مامور مخفی ساخته بود، تمدن ساز می شد و در قلمرو های مختلف- نه فقط در اتم و اسلحه و فضا- پیشرفت می کرد و فرو نمی پاشید.
همین دیروز در جمع دوستان مقیم لندن که همگی از علاقه مندان اسلام و انقلاب بودند. این سخن به میان آمد که رفت و آمد خویشان و بستگان با یکدیگر به حد اقل رسیده است. از این پس خانواده های متدین و مذهبی و آراسته به شکل و شمایل مذهبی از سوی بستگان و آشنایان خویش با این داوری نهانی رویارو خواهند شد: مبادا ایشان هم از همان هفت هزار نفر باشد!
یک پیشنهاد مشخص دارم! اگر این هفت هزار نفر فقط به نیروی انتظامی بپردازند- به خوبی به یاد دارم که روزی مرحوم حجة الاسلام مروی معاون اول وقت دستگاه قضایی در دیداری که با ایشان داشتم، در حضور رئیس دفتر وقت رئیس قوه- می گفت: اگر نیروی انتظامی اصلاح شود، کشور اصلاح می شود! البته ایشان تعبیر بسیار تندی را در بارهٔ نیروی انتظامی به کار بردند که بماند. بسیار خوب این هفت هزار نفر متوجه خود نیروی انتظامی باشند و گرنه:
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که بود هستی بخش
مرادم این است که با این سیاست ها و شیوه ها تمدن اسلامی نه تنها محقق نمی شود؛ بلکه به قهقرا هم خواهیم رفت. به جای عذوبت تمدن اسلامی دچار عقوبت شیوه های امنیتی - پلیسی در اداره امور خواهیم شد. اگر چنین ماموران کاردانی وجود داشتند،‌فاجعه کهریزک اتفاق نمی افتاد.
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)