شیعیان خوجه


شیعیان خوجه، جامعه ای نمونه هستند! در بین آن ها در محفل و مجلس آنان شما احساس دلپسند معطری دارید! برنامه هاشان مثل ساعت سویسی دقیق و سر وقت است. برای همه هم برنامه دارند. برای خانم ها، برای کودکان ، برای افرادی که در سن پیری و کهولت هستند. انبوه ماشین ها را جوانان با کاپشن های زرد خوشرنگ با نوار شبرنگ به سمت پارکینک راهنمایی می کنند. پس از نماز هم جمعیت عظیمی را با سرعتی تحسین برانگیز افطاری می دهند. معمولا هر کسی هم از خانه چیزی آورده است که بر سفره افطار می افزاید. امشب همه لباس عزا پوشیده بودند. ماتم خدیجه کبری همسر ارجمند و با شکوه پیامبر اسلام بود. ماتم خوانی هم داشتند. قبل از نماز سخنرانی کوتاهی انجام شد. روحانی جوانی با انگلیسی بلیغ و روان صحبت کرد. بحث درباره صدقه بود. در فضای تفسیر سوه بقره سخن می گفت. روایت کرد که تعبیر اخذ صدقه توسط خداوند، به این معناست که وقتی هم صدقه می دهیم. اولین دریافت کنندهٔ صدقه خداوند است!
توضیح داد که سخن خوش، چهره گشاده، قدمی و قلمی و گره گشایی از کار دیگری همه نشانه ها و نمونه های صدقه است.
اوست که صدقه می گیرد!( توبه/۱۰۴)
روایتی را نقل کرد که امام باقر علیه السلام به مرد فقیر کهنسالی صدقه داد و دست صدقه گیرنده را بوسید! از او پرسیدند چرا بوسیدی؟ گفت: برای اینکه صدقه نخست توسط خداوند دریافت می شود و دست او دست خداست!
*************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)