جشن میلاد مسیح در حلب و موصل !


مردم حلب ، در کلیسای عزیزیه و مردم موصل در برطیله جشن میلاد مسیح را در کلیساهای خود برگزار کردند. نور و شادمانی و لبخند و حضور در کلیسا همه را شادمان کرده بود. برخی از حاضران نمی توانستند سخنی بگویند. گریه شوق مجالشان نمی داد. در یک کلام زندگی به حلب بازگشته است و نیز به بخش های آزادشده موصل…
در سمیناری که هفته پیش در ابوظبی از طرف منتدی تعزیز السلم برگزار شده بود. وزرای اوقاف و امور دینی و یا مفتیان برخی کشورهای اسلامی حضور داشتند. با بسیاری از آن ها که صحبت می کردم از آزادی حلب خوشحال بودند. مصر و الجزایر که آشکارا موضع گرفتند حتی وزیر سودانی که شخص ادیبی بود با توجه به مواضع کشورش در این باره سکوت معناداری کرد. تنها استثنا ريیس رابطه العالم اسلام، دکتر عبدالکریم عیسی بود. ایشان قبلا هم وزیر دادگستری عربستان سعودی بوده اند. در صحبت خویش تعبیر «سقوط حلب» را به کار برد.
هیچ کس دیگری چنین تعبیر سیاسی معناداری به کار نبرد. حتی وزیر فرهنگ امارات هم در ضیافت شام، با هوشمندی به ایشان گفت: صحبت شما صریح و جری بود!
به ایشان گفتم: شما که رئیس رابطه العالم اسلام هستید. با تاکید بر رابطه و عالم اسلامی ! که نبایست مثل وزیر خارجه تان حرف بزنید! شما بگویید فاجعه انسانی در حلب و نه سقوط حلب که در کنار جبهة النصره و احرار الشام و نورالدین زنگی و… قرار بگیرید. گفت: من وزیر خارجه عالم اسلامی هستم! گفتم گمان نمی کنم عالم اسلامی چنین سمتی یا مجوزی به شما داده باشد!
وقتی صدای شادمانی مردم و جشن مسیحیان را در حلب و موصل دیدم. به روشنی شاهدی بود بر این که زندگی بر مرگ پیروز شده است.
حلب آزاد شده است.
**************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)