رفتار و اطوار و افکار و سخنان غریب اردوغان

اردوغان پس از یک دهه تجربه موفق در دههٔ نخست قرن بیست و یکم، توسعه پر شتاب اقتصادی در ترکیه، با تصیم گیری های بلاهت آمیز سیاسی، سرنوشت خود و ملت و کشور ترکیه را در این پنج سال اخیر با دشواری ها و بحران های بسیاری رویارو کرده است. استاد درس تاریخ رم و یونان ما در دانشگاه اصفهان، مرحوم حمدالله شارقی بودند. استادی بسیار با محبت وخوش پوش و خوش زبان و خوش سیما و محبوب دانشجویان. روزی به مناسبت در درس تاریخ یونان و رم، بحث نسبت بین محبوبیت و استبداد، گفت در یونان یا رم قدیم وقتی رهبری به اوج محبوبیت و قدرت می رسید؛ پس از ده سال او را محترمانه عزل می کردند و به جزیره ای تبعید و وسایل زندگی را برایش فراهم می کردند تا در آرامش و آسایش کامل، منتها دور از قدرت و محبوبیت بماند! تا جامعه و یا کشور و ملت راه خود را گم نکند. سند سخن آقای شارقی را هنوز به دقت نیافته ام. اما سخنی بود پسندیدنی و به اصطلاح حکیمانه!
می بایست اردوغان پس از دهسال حکومت کنار می رفت تا میراث او و حزب عدالت و توسعه امروزه این چنین پیچیده و سردرگم و پرخسارت نباشد. تصور کنید که پس از کودتا حدود هشتاد هزار نفر را زندانی کرده است و نزدیک به دویست هزار نفر را هم از کار بیکار و بسیاری مراکز مطبوعاتی و خبری را تعطیل…
ترکیه در پرورش داعش و حمایت از داعش و سازماندهی افراد ملیت های مختلف که می خواستند به داعش بپیوندند، البته با همکاری هم پیمانان، نقش درجه اول امنیتی و نظامی داشته است. اشغال موصل دقیقا در تحت اشراف و بغل گوش و زیر چشم ترکیه انجام شده است. نفت داعش که از چاه های عراق و سوریه به سرقت می رفت، توسط ترکیه به بازار ها ارایه می شد و خانواده اردوغان از همین بابت میلیاردر شدند. اکنون شنیدنی است که ایشان آمریکا را به دفاع از داعش متهم می کند! البته چه کسی است که تردید داشته باشد، داعش از اساس یک پدیده آمریکایی ست. درست در بحبوحه آزادی حلب، داعش تدمر را اشغال کرد! و تمامی عملیات علیه داعش در رقّه متوقف شد و متوقف مانده است. پیداست سخن اردوغان بخشی از حقیقت است اما بخش دیگر هم این است که ترکیه بیش از هر کشور دیگری در سازمان دهی و تربیت و بهره برداری از داعش کوشیده است، و ماموریت خود را انجام داده است. او گمان نمی کرد که روزی ناگزیر از مواجهه با داعش شود. چنان که کویت هم در دوران جنگ تحمیلی عراق با ایران، که به عنوان یکی از منابع مالی و هم پیمان استراتژیک صدام عمل می کرد، گمان نمی کرد، صدام کویت را اشغال و غارت و خاندان آل صباح را اواره می کند. امروزه داعش تبدیل به اژدهایی هفت سر شده است. النصره و احرار الشام و نورالدین زنگی و...هر نام و نشانی سری از سر های داعش است. ترکیه با یک سر در الباب می جنگد اما سرهای دیگر را تقویت کرده است.
هیج عاقلی مثل اردوغان عمل می کند!؟
******************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)