نکته ای از دیداری


دوست ایرانی یهودی ام، خانه اش در گلدرزگرین است درست نزدیک کنیسه. خانه ای بزرگ، و کتابخانه ای آراسته و دلپسند. در بخش اسلام کتابخانه اش تفاسیر قرآن مجید با دقت چیده شده بود. تفسیر المیزان و تفسیر کبیر فخررازی و کشاف زمخشری و مفردات راغب اصفهانی ، تمام به زبان عربی…در بخش ایران، شاهنامه فردوسی و خیام و نظامی و… دوست یهودی ایرانی نود ساله است. سخن و محفلش گرم و شوق انگیز… هشتاد سال پیش به لندن مهاجرت کرده اند. برای دیداری و تهنیت سال نو رفته بودم. گفت، ما ایرانی ها مسلمان و یا یهودی سه تقویم داریم. من برای خودم این سه گونه تقویم را چنین تعریف کرده ام. تقویم ایرانی، هجری خورشیدی، تقویم یهودی و تقویم مسیحی. تو هم به جای تقویم یهودی ، تقویم هجری قمری را داری! در ماه پایانی هر سال متناسب با هر تقویم، دغدغه ای به جانم می افتد که سالی که دارد سپری می شود، به عنوان یک ایرانی برای ایرانیان، به عنوان یک یهودی برای یهودیان و به عنوان یک انسان برای جهانیان چه کرده ام؟ دستم را مشت می کنم و باز و بسته می کنم تا ببینم آیا چیزی در دستم هست. به نود سال عمر نگاه می کنم.
این ها ابعاد وجودی ماست و تقویم مثل صدای زنگی در گوش مان.
تقویم ایرانی چیز دیگری است! با بهار شروع می شود. با تعادل زمان، با نسیم معطر، با درخشش شکوفه ها و سبزی نورس برگ ها. سبزی اول بهار چیز دیگری است.
کاش وقتی آخرین نگاه را از این پنجره یا از هر منظری دیگر به جهان می اندازم. آخرین دم را از این مهتابی یا هر جای دیگر فرو می برم، بتوانم با خودم بگویم برای ایران و یهودیان و انسان ها کاری کرده ام. به عنوان یک انسان ایرانی یهودی ببین این ترتیب را با دقت گفتم: انسان ایرانی یهودی! سنگ بنای وجودی ما انسانیت ماست. سپس سرزمین و ملت و خاطره مشترکمان، فرهنگ و ادبیاتمان و بعد باور های دینی مان! ببین. ایمان هیچ رنگی ندارد، رابطه عاشقانه انسان و خدا و یا خدا با انسان است. دین تفسیرالاهی پیامبر هر دین از این رابطه است. مذهب تفسیر دین به وسیله انسان هاست !
از خانه اش که بیرون می آمدم. مثل همیشه، مثل دکتر شرف خراسانی! توی مهتابی ایستاده بود. دستی تکان دادم و لبخندی تا دیداری دیگر.
تا به حال این تنوع تقویم ها چنین در ذهنم تعریف نشده بود. دغدغه کاری کردن…به قول نظامی: بی کار نمی توان نشستن!
*************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)