بوی بهاران

ای سیّد خوشبوتر از بوی بهاران
آوای تسنیمت سرود سبزه زاران
ماهی شد و آوای توحیدت نیامد
در گوش جان ها خوانده ای آوای باران
در روشنای چشم تو روشن سپیده
سرشار از شور تو شور لاله زاران
بانگ اذانت خوشترین آوای هستی
هر ذکر تو نو گلبنی بر جوکناران
بی تو گذار روز و شب ذوقی ندارد
پائیز غمریز ست بی تو روزگاران
بر آستانه سر خمانیدی ای سرو مطهر!
مسّ خدای ذوالجلال روزه داران
ای نور ما ای سور ما کامت روا شد
ای مست از مینای جام نوبهاران
لندن/ فروردین ۱۳۹۶
************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)