بی بی سی و استقلال کردستان


به نظرم دقت و تامل یا پیگیری زیادی لازم نیست تا دریابیم که بی بی سی در مجموع، به ویژه در بخش فارسی و عربی از موضوع استقلال کردستان حمایت می کند. به عنوان نمونه وقتی شما گفتگو ها را که تحلیل و تفسیر در آن از خبر اهمیت بیشتری پیدا می کند، با دقت و تانی می بینید.. چهار جهت گیری در هر گفتگو قابل توجه است.
یکم: جهت گیری مجری
دوم: جهت گیری گزارشگر
سوم و چهارم : جهت گیری مهمانان
وقتی برنامه تمام می شود و شما در ذهنتان آن را مرور می کنید و یا اگر لازم بود دوباره برنامه را می بینید. شناخت و تمییز جهت گیری بی بی سی کار دشواری نیست.
به نظرم اگر از زاویه پدیدار شناسی بی بی سی نگاه کنیم؛ طبیعی و بلکه بدیهی ست که بی بی سی جهت گیری خود را داشته باشد! کارکنان بی بی سی این وظیفه را بر عهده دارند تا به حرفه ای ترین شکل و شمایل ممکن، جهت گیری را که از نهاد های بالا دستی ابلاغ می شود. اجرا کنند. همان کاری که صدا و سیما ی جمهوری اسلامی به دلیل حرفه ای نبودن، از عهده آن بر نمی آید.
نهاد مافوق در بی بی سی که سازمان دهی جدیدی دارد و کارش را از روز نخست امسال، ۱/۱/۲۰۱۷ آغاز کرده است و مطابق منشور جدید بی بی سی خط مشی ۱۱ ساله ای را تا روز آخر سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داد. ریاستش با سر دونالد کلمنت است. از ایشان به عنوان چیرمن در ساختار و سازمان بی بی سی یاد می شود. ایشان با حکم ملکه الیزابت انتخاب می شوند. مدیر کل بی بی سی توسط نهادی که مسوولیتش با کلمنت است، انتخاب می شود و در برابر آن نهاد در باره سیاست ها و برنامه ها و استراتژی بی بی سی پاسخگوست.
سر دونالد کلمنت در مقدمه گزارش سال برنامه ای /مالی امسال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ جمله بسیار تامل انگیزی را بیان کرده است. بی بی سی با تمام توان و حجم خبری خود می کوشد که بین فکت و فیکشن تمایز قایل شود. این نکته را ایشان به عنوان تبیین خط مشی بی بی سی در تاریخ نزدیک به یک صد ساله اش مطرح کرده است. نگاه کنید به صفحه هفتم گزارش سال بی بی سی در لینک زیر:
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbc-annualreport-201617.pdf
در باره این جمله می توان تامل کرد. اما بی بی سی با تکیه به تجربه طولانی و توانایی حرفه ای اش گاه یک فیکشن را تبدیل به فکت می کند و گاه یک فکت را تبدیل به فیکشن. این همان نکته ای است که می بایست در بین سطور پیام کلمنت یافت. بدیهی است که این موارد استثنایی ست. به عنوان مثال در تیترها و ادبیات بی بی سی در مورد استقلال کردستان از دو واژه بیشتر استفاده می شود. استقلال یک واقعیت است . استقلال یک حقیقت است. به عبارت دیگر( به قول بی بی سی فارسی) این واقعیت و حقیقت تحقق یک رویاست. تبدیل فیکشن به فکت، در این تحقق بی بی سی همنواست.
چنان که در دهه چهارم قرن بیستم، در دوران جوانی بی بی سی ، تاسیس بی بی سی درسال ۱۹۲۰ بوده است.
رویای ارض موعود صهیونیست ها، با تشکیل کشور اسراییل تحقق یافت.
دولت ملی مصدق در کشور ما یک فکت بود و آغاز دوران جدیدی در تاریخ سیاسی ما، آن فکت با مدیریت چرچیل و همکاری آمریکا و نقش موثر بی بی سی تبدیل به یک فیکشن شد.
اکنون هم بی بی سی در صدد توجیه و تبیین تحقق رویای دیگری در منطقه خاورمیانه است. بدیهی ست که این سیاست فراتر از اختیار مدیران بی بی سی عربی و یا فارسی و حتی مدیر کل بی بی سی و نیز ريیس کل بی بی سی است. این سیاست دولت انگلستان است که از طریق وزارت امور خارجه به بی بی سی ابلاغ می شود
پرسش بزرگتری مطرح می شود: چرا دولت انگلستان از تشکیل کشور مستقل کردستان حمایت می کند و با تشکیل دولت مستقل فلسطینی مخالف است؟
. این پرسش موضوع مقاله دیگری است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)