تشیع عربی، تشیع فارسی!؟


از رستوران ایرانی که بیرون آمدیم. مثل همیشه دوستان و کارکنان رستوران لطف بسیار داشتند و در همان گوشه دنجی که محل قرارمان بود.منتظر حسن نشستم. هوا پاک و صاف و خنک بود. حسن گفت تا ایستگاه همر اسمیت همراهم می آید. از خیابان کینگ استریت سمت ایستگاه میرفتیم. گفتم حسن! سری به این کتابفروشی بزنیم. کتابفروشی الف. جوان پشت پیشخوان گفت جلسه است. صدای سخنران می آمد و جمعیتی حدود بیست نفر شنونده بودند. کلمه ایران و فارس به گوشم خورد. گفتم میتوانیم شرکت کنیم؟ نشستیم. سخنران دکتر نبیل حیدری بود در باره کتاب التشیع العربی و التشیع الفارسی صحبت میکرد و پاسخ به پرسش ها.
همان بحث های معروف :شیعه در ایران قایل به تحریف قرآنند. نهج البلاغه را شریف رضی نوشته است. ایرانیان خلفا را سب می کنند. مراجع قم در عید الزهرا شرکت می کنند و… سخن دو رشته داشت. ضد ایرانی و ضد شیعه امامیه.
وقت گرفتم، توضیح بدهم. خوشبختانه مدیر جلسه با خوشرویی پذیرفت. گفتم: در سال ۱۹۴۵ آرتور جفری کتاب المصاحف را در قاهره منتشر کرد تا ثابت کند اهل سنت به تحریف قرآن اعتقاد دارند. اخیرا هم انتشارات بریل کتاب:
the revelation and falsification
نوشته ایتان کلبرگ شیعه شناس صهیونیست و امیر معزی را منتشر کرد تا ثابت کند شیعه به تحریف قرآن باور دارد. بسیار خوب شما به ایران سفر کنید تمامی نسخه های قران را در کتابخانه ها و گنجینه نسخ خطی قرآن ببینید. آیا می توانید قرانی پیدا کنید که حتا یک آیه و یا یک کلمه اش متفاوت باشد. چرا قرآن را که راز و رمز و تکیه گاه وحدت همه مسلمانان است، با چنین بحث هایی تبدیل به موضوع تفرقه می کنیم؟
در مورد نهج البلاغه، کتاب های مثل مصادر نهج البلاغة و اسانيده از عبدالزهره الحسنی منتشر شده است که نشان می دهد بسیاری از خطبه ها پیش از تولد سید رضی در منابع وجود دارد. چگونه سید رضی می تواند نویسنده آن متون باشد؟ مگر ایه الله سیستانی نگفت سب خلفا و عایشه همسر پیامبر حرام است. مگر نگفت اهل سنت خود ما هستند؛ تعبیر انفسنا را به کار برد چرا این موارد را نمی بینید؟
در مسیر که به خانه می آمدم. .کتاب نبیل حیدری را که برایم امضا کرده بود ورق می زدم با خود می گفتم. کجاست آن کتاب درجه اولی که در باره شیعه امامیه قابل عرضه جهانی باشد. واقعیت این است که پس از اصل الشیعه کاشف الغطا و الشیعه و التشیع محمد جواد معنیه و شیعه در اسلام علامه طباطبایی نتوانسته ایم کتاب شایسته درجه اولی عرضه کنیم. این همه بودجه های میلیاردی- صد ها میلیاردی هم هست!- در موسسات دینی و تبلیغی در قم و آستانه قدس مشهد صرف می شود. محصول و نتیجه اش کجاست؟
آیه الله مصباح گفته اند کتاب های تولیدی موسسه ایشان مورد استقبال دانشگاه های جهان قرار گرفته است. کدام کتاب؟
*********
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)