ماجرای بهتان کیهان و توجیه غیر موجه

جناب آقای حسین شریعتمداری در گفتگو با خبرگزاری نظامی-امنیتی تسنیم، در توجیه بهتان به جناب اقای دکتر سروش در مواردی به اینجانب اشاره کرده است:
یکم: گفتگوی مرا با خودش در مورد دکتر سروش انکار کرده است. با ایشان در این باره دو بار صحبت کردم. وقتی بود که معاون ريیس جمهور بودم، بار نخست تلفنی، که ایشان می تواند با امکاناتی که داراست، حتی صدای آن تلفن را منتشر کند. چنان که در فصل انتخابات دوم خرداد شنود گفتگوی تلفنی نویسنده بزرگ ایران خانم سیمین دانشور با اینجانب منتشر شد.
دوم: من هیچگاه شرکت در جشنواره جنادریه را انکار نکرده ام و همیشه هم مدافع مواضع منطقی نظام جمهوری اسلامی در همان جشنواره بوده ام. یک بار هم آیت الله تسخیری نماینده رهبری که در آن وقت ريیس سازمان ارتباطات بودند، در جشنواره جنادریه شرکت کردند، که با هم حضور داشتیم.
سوم: فرزند اینجانب وقتی از بورس عربستان برای بخشی از دوره دکترایش در دانشگاه واریک استفاده کرد، که ایران و عربستان روابط خوبی با هم داشتند. رئیس جمهور محبوب کیهان احمدی نژاد به ریاض می رفت ، قراردادهای حتی امنیتی بین دو کشور امضا شده بود. نمی توان با متر و معیار روابط گسسته امروز در باره هشت سال پیش داوری کرد، چنان که ما با عراق دوران صدام روابط دیگری داشتیم. افزون بر آن پسرم با اخذ درجه دکترا برای خدمت به ایران بازگشته است و در یکی از مهمترین دانشگاه های کشور به تدریس و تحقیق اشتغال دارد. بهتر نیست دغدغه کسانی را داشته باشید که به ناحق از بورسیه دکترای ایران و از اموال مردم ایران استفاده کردند و به کشور باز نگشته اند؟
چهارم: آقای علی اصغر رمضان پور از مدیران اجرایی تلویزیون ایران اینترنشنال هیچگاه معاون من نبوده اند، آقای حسین شریعتمداری که پرونده دار و پرونده ساز هستند سوابق را با دقت بیشتری ببینند، ایشان یکی از مدیران درجه دوم حوزه معاونت فرهنگی بودند که مسئولیتش در دوران وزارت اینجانب در وزارت فرهنگ با جناب آقای احمد مسجد جامعی بود. به نظر می رسد کهولت سن و عصبیت در داوری و اغتشاش در دید، بر ذهن و زبان و نگاه جناب آقای حسین شریعتمداری بازجوی محترم سابق و پرونده ساز لاحق موثر افتاده است. نام و نشان تمامی معاونان اینجانب در دوران مسئولیتم در وزارت فرهنگ و ارشاد مشخص است.
و السلام علی من اتبع الهدی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)