تحول استراتژیک ترکیه؟


بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه امروز در اجتماع حزب عدالت و توسعه سخن غریبی گفت. سخنی کاملا مخالف با سیاست و خط مشی ترکیه در شش ساله گذشته؛ گفت: « امن ترکیه از استقرار و امن عراق و سوریه جدا نیست.» این سخن از زبان نخست وزیر کشوری که در سال های گذشته یکی از مهمترین و بلکه مهمترین عامل در ایجاد عذم استقرار در عراق و سوریه بوده است، بسیار شنیدنی و البته شیرین است.
ترکیه در سازماندهی، آموزش نظامی، تامین اسلحه، فرستادن کارشناسان نظامی و افسران ارتش و نیروهای ویژه به سوریه و عراق، سرپل پذیرش و ارسال افرادی که توسط داعش و النصره و…جذب شده بودند به عراق و سوریه، فروش نفت ارزان داعش و تامین مالی حکومت خلافت…بخشی از کارنامه آشکار دولت ترکیه و شخص اردوغان در این کارنامه سیاه و ابلهانه بوده است.
اکنون که یلدریم سخن از امن و استقرار سوریه و ترکیه می گوید. دیگر نشانی از موضع معروف اردوغان در تغییر رژیم در سوریه نیست. بایست به این نکته اندیشید که ترکیه چرا به این نقطه رسیده است؟
یکم: مهمترین عنصر در تغییر استراتژی ترکیه پیروزی ارتش سوریه و هم پیمانان در آزادی حلب بوده است. افزون بر آن نبرد موصل به رغم کندی آن در بخش هایی، که البته بیشتر متوجه ارتش عراق است و نه حشد الشعبی، ترکیه را با این واقعیت رویارو کرده است که هر چه زودتر با شرایط جدید خود را منطبق کند.
دوم: استراتژی ناتو در تقسیم سوریه و ایجاد یک جکومت خودمختار کرد در شمال ترکیه، بدیهی است که با منافع ملی ترکیه همخوان نبود. از این رو ترکیه در منطقه شمال سوریه و مشخصا شهر الباب ، وارد جنگ با داعش شد.
سوم: ترکیه به دلیل ناآرامی ها، عملیات انفجاری که در سال ۲۰۱۶ ، نزدیک به پانصد نفر از مردم و بیشتر از نظامیان و نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. با رکود حضور گردشگران و زیان های اقتصادی ناشی از آن رویارو شد.
چهارم: حادثه کودتا در ترکیه، دولت ترکیه و اردوغان را با این واقعیت رویارو کرد که چه کسانی در پس کودتا بوده اند. ترکیه در این مورد به اصطلاح کفّ نفس به خرج داد و سخنی نگفت. اما مقامات ترکیه در جلسات خصوصی از برخی از هم پیمانان خود نام می بردند
به هر حال، گفته اند سیاست دانش ممکنات است و نه آرزوها. کاش ترکیه از آغاز دچار این خبط استراتژیک و بازی زیان بار نمی شد و برای تغییررژیم سوریه و اشغال موصل همراه نمی گشت. لکن حال که از آن اشتباه استراتژیک فاجعه بار باز گشته است. می تواند در انهدام داعش در عراق و سوریه نقش بسیار موثری داشته باشد..
****************
telegram.me/maktuob