آیه الله سیستانی و دکتر سروش

در فهرست مجله تایم شماره جدید، که نام و نشان صد نفر از شخصیت‌های تاثیرگذار جهان امروز منتشر شده است به نام‌های آشنا و شایسته‌ی توجهی بر می‌خوریم مثل آیةالله سیستانی - از این جهت ننوشتم آیةالله العظمی، چون ترکیب آیةالله العظمی غلط است! و عچیب است که علمای نحو خوانده‌ی ما که همیشه کشتیبان را ملامت می‌کنند به این نکته‌ی ابتدایی اشاره نمی‌کنند. عابد جابری، فیلسوف معاصر، طنز غریبی دارد. می‌گفت من همیشه فکر می‌کردم که علما نمایندگان خداوند بر روی زمین‌اند؛ بعد از انقلاب اسلامی دریافتم که درست بر عکس، خداوند، نماینده‌ی آقایان در آسمان است! می‌گفت به این ترکیب آیة الله العظمی دقت کن. عظمی صفت خداوند که نیست، صفت آقایان است. حالا ببین خدای مظلوم چگونه چفت و بست شده است. از پیش آیت راه را بر او بسته و از پس عظمی، خداوند نمی‌تواند جم بخورد! - و دکتر سروش.

واقعیت این است که این دو توانسته‌اند در دنیای امروز تاثیرگذار باشند. آیةالله سیستانی از خود نبوغ و تدبیر و دوراندیشی تحسین برانگیزی نشان داد، به گونه‌ای که همه می‌دانند او تاثیرگذارترین شخصیت عراق است و شگفت این که ایشان در انتخابات عراق شرکت نکرد و گفت ایرانی است. اما حکمت و صداقت و جاذبه‌ی شخصیت او باعث شد که ایشان در انتخابات و تشکیل دولت جدید نقش درجه‌ی اول را داشته باشند. دکتر سروش نیز به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، امروزه تاثیر گذارترین متفکر اسلامی است که شعاع تاثیر او از ایران فراتر رفته است. گرچه نام‌های تاثیر گذار دیگری به قول بیهقی از لونی دیگر نیز در آن فهرست آمده، مثل زرقاوی, اما تردیدی نیست که آدم‌کشی سرانجامی ندارد و مثل کف روی آب برطرف می‌شود، اما حکمت و اندیشه برجای می‌ماند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)