در کلیسا به دلبری ترسا(1)


به عنوان یک مسلمان،مانوس با آیات قران مجید،روح شما سرشار از عشق به مسیح می شود.این راز آشکار شگفت انگیزی است که در کتاب آسمانی ما، بیش از زندگی پیامبر اسلام از زندگی موسی و مسیح سخن گفته شده است.اسلام و قرآن پیامبران را از یک ریشه و یک خانه می داند، که کاروان انسان را در طی تاریخ هدایت کرده اند.مدتی پیش از دوست مسیحی دانشمندم پرسیدم، به این نکته توجه کرده اید که چرا داستایوسکی می گوید:" اگر ناگزیر شوم که میان حقیقت و مسیح، یکی را انتخاب کنم، مسیح را انتخاب می کنم؟"
پدر بروس توی صندلی اش جا به جا شد، با نگاهی روشن و عمیق- مثل نگاه دکتر شرف الدین خراسانی- از پنچره به بیرون نگاه می کرد. باران نرم می بارید، آفتاب هم بود. باران و آفتاب در لندن کیمیاست...بلند شد، قدم زد. دست هایش را روی شانه ام گذاشت و گفت:" تو بگو سید!"
به شوخی گفتم : " شما که کشیش هستی، می گویند یهودی ها سئوال را با سئوال جواب می دهند!"
اصلا به روی خودش نیاورد.
آرام گفت:"بگو!"
" به نظرم مسیح حقیقت عشق است..."
به سرعت برق چشمانش خیس اشک شد.نشست. چقدر چهره اش که محاسنی یک دست نقره ای بر روشنی اش افزوده،چشمان روشن، پیشانی بلند، آفتاب و باران که می تابید و می بارید،متناسب بود.
- پدر بروس پرسید:" تو که در باره مسیح این داوری را داری در باره پیامبر اسلام چه تعبیری داری؟"
- گفتم: از نظر ما مسلمانان، به تعبیر قرآن مجید تفاوتی میان پیامبران نیست. اما به نظرم مسیح مثل ماه است و محمد مثل آفتاب..
- وقتی متن سخنرانی پاپ بندیکت شانزدهم را در سایت واتیکان خواندم،ساعت ها در اندیشه بودم که باید در این باره مطلبی بنویسم.به گمانم داوری پاپ در باره اسلام و پیامبر اسلام داوری ای نیست، که در اثر شتابزدگی یا بی توجهی های معمول اتفاق افتاده باشد. پاپ بیست و سه سال مسئول بخش مباحث نظری واتیکان بوده است. چند دهه سابقه تدریس الهیات مسیحی در دانشگاه های مختلف را دارد. کتاب های متعددی منتشر کرده است.متن سخنرانی اش از پیش آماده بوده و به زبانهای مختلف در سایت واتیکان قابل دسترسی است. گفتگوی امپراتور رم شرقی، مانوئل دوم با دانشمند ایرانی در واقع محور سخن اوست که تا پایان سخنرانی یک ساعت و نیمه اش بدان اشاره می کند.پرسش های متعددی در ذهنم سر می کشید.همان حال و هوایی را داشتم که وقتی نقد رمان آیات شیطانی را می نوشتم.از آن روزگار هفده سال گذشته است...
- چرا پاپ چنین حرفی زده است؟ همین امروز-جمعه- بعد از نماز جمعه در مسجد الازهر مسلمانان مصری تظاهرات کرده اند. یکی از نماز گزاران گفته است، هر چند وقتی یک باربه پیامبر ما اهانت می کنند، دری را می بندیم در دیگری را باز می کنند...
- آیا پاپ به لوازم سخنش توجه داشته است؟ وقتی به عنوان پاپ جدید انتخاب شده بود، پنج هزار نفر از مردم باواریا-مردم همین منطقه ای که پاپ سخنرانی کرده، و خودش اهل همین منطقه است- به زیارتش رفتند. پرچم باواریا را حمل می کردند. به آلمانی شعار می دادند. در همان جلسه پاپ گفته بود:" 23 سال است که در ایتالیا زندگی می کند و ایتالیزه شده است. اگر اشتباهاتی انجام داده، که اشتباه از هر انسانی سر می زند، او را یاری کنند و به او اعتماد داشته باشند."
- به گمانم داوری پاپ در مورد اسلام، جهاد، عقلانیت در اسلام، امتناع تفسیر عقلانی از اسلام و قرآن، و داوری اش در باره پیامبر اسلام که از زبان مانوئل دوم که هم امپراتور بود و هم موقعیت کلیسایی درجه اول داشت، نیازمند بررسی جدی است.
- پرسش از زمین و زمان می جوشد.چرا پاپ مثل خانم فالاچی حرف می زند؟ همین حرف ها را فالاچی تا دم مرگ بارها در باره پیامبر اسلام زده است و..
- علامه سید محمد حسین فضل الله در نماز جمعه بیروت گفته است" پاپ لازم است شخصا و نه از طریق دیگران از مسلمانان عذر خواهی کند." آیا عذر خواهی می کند؟ بیانیه واتیکان که در واقع توجیه سخن پاپ بود.
- مدت ها پیش کتابی از پاپ می خواندم به نام"
- " دختر صهیون" این کتاب را پاپ در باره حضرت مریم نوشته است ؛اما چرا با این تعبیر؟ و...
- می توان بر اساس دو فرضیه سخنرانی پاپ را تحلیل کرد:
- اول: ایشان دچار اشتباه شده اند و با عذر خواهی مساله تمام می شود.
- دوم: این سخنرانی با محاسبه انجام شده و اساسا نحوه اندیشه پاپ همین گونه است.پاپ گام بلندی به سوی صهیونیزم-مسیحی بر داشته است.در کشور ما دانشمندان مسیحی بسیاری وجود دارند. امیدوارم چنان چه در این نوشته کمی و کاستی دیدند، یاد اوری کنند.
- (ادامه دارد)
-


-


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)