قدر دانی...

دیشب، در بخش آمار و ارقام مکتوب جستجو می کردم که از کدام نقطه جهان و ایران به مکتوب مراجعه کرده اند،و هر کدام چه مقدار وقت صرف مکتوب کرده اند؟ وقتی دیدم از گوشه و کنار ایران و جهان،شما سر به مکتوب می زنید به نظرم آمد که نخستین واکنش می تواند سپاسگزاری از شما باشد.به ویژه خوانندگانی که برای مکتوب کامنت هم می فرستند.خوانندگانی که خود وب لاگ دارند و به مکتوب پیوند داده اند. احساس گرم و صمیمی و شور انگیزی ست، که سخن تودر گوشه و کنار جهان شنیده می شود... و می توانی به سخن دیگری هم گوش کنی.در اندیشه بودم که چگونه می توانم قدر شناسی ام را اعلام کنم؟ به نظرم رسید در آستانه ی دو سالگی فعالیت مکتوب (در 24 آذر)از این پس، هفته ای یا دو هفته ای یک کتاب؛ کتابی که دیده ام؛ برایتان معرفی کنم و در باره اش نکته ای بنویسم.ممکن است نوشته ام در باره آن کتاب چند سطری بیشتر نباشد...یادش زنده و گرامی باد؛ کریم امامی این توانایی غریب را داشت که می توانست کتابی را در یک سطر معرفی کند. اگر شما هم" پیک کتاب زمینه" او را دریافت می کردید، می دیدید که ده ها کتاب در برگه ای معرفی شده است. دقیق و درست با عیار کامل...پنجشنبه شب ها به وقت لندن، معرفی ها را می نویسم تا دقایقی از روز تعطیل شما را پر کند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (13)