عقل انگلیسی هاوزارت دفاع انگلیس، فروش خاطرات ملوان ها را ممنوع کرد! وزیر دفاع انگلستان دس براون گفته است، در مورد فروش خاطرات ملوان ها به جمع بندی مثبتی نرسیده ایم.البته همان مقداری که خاطرات فروش رفت.مثل قرارداد فی ترنی با تلویزیون ای تی وی و روزنامه سان می تواند تا مدتی بازار گرمی کند.چنان که در روزنامه سه شنبه(دیروز) گزارشی در باره فی ترنی و عکس های خانوادگی اش چاپ شده است.گزارش هم چنان که پیش از این نوشتم.کاملا از عنصر خیال بهره مند است.گفته است:" در سلول کوچکی بودم، صدای رنده کردن چوب می آمد، بعد صدای چکش که بر میخ کوبیده می شد،به گوش می رسید.بعدش خانمی آمد مرا با متر نواری از سر تا پا اندازه گرفت.به نظرم امد دارند برایم تابوت درست می کنند."

در مصاحبه با تلویزیون ای تی وی در برنامه ی پر بیننده ی مجری معروف ترور مک دونالد که لقب سر را هم از ملکه گرفته است، فی ترنی از این که گمان می کرد دیگر دخترش را نمی بیند و به جرم جاسوسی ممکن است هفت سال زندانی شود و احتمال دارد او را چشم بسته تیرباران کنند، ایرانیان به او تجاوز کنند و...سخن گفت.

این سخنان کاملا معکوس آن چهره های خندان مصاحبه با تلویزیون ایران است.یعنی انگلیسی ها تا این حد از جانشان می ترسند؟ که در ایران برای خوشامد چنان چهره ای از خود نشان دادند. خانم فی که سه تا نامه هم نوشت.

به مظر می رسد شخصیت های شناخته شده و پرنفوذی مثل انتونی هسلتاین وزیر سابق دفاع که به شدت علیه این بازی فروش خاطرات موضع گرفت به خوبی می دانست که این داستان در بن نشانه ضعف و ناکارآمدی ست.به ویژه وقتی سوژه دست روزنامه ای مانند سان می افتد که پرتیرازترین و نیز سبکترین روزنامه انگلیسی است.صدای خانواده های مجروحان و کشته شدگان هم بلند شد.که مگر می شود با مصالح ملی تجارت کرد.این فشار ها وزارت دفاع انگلستان را تسلیم کردودستور داد که دیگر خاطرات به فروش نرسد!

می دانید چرا؟ در پس این خاطرات و لا به لای سطور این پیام القا می شد که ملوانان باور کرده بودند که ممکن است تیر باران شوند یا هفت سال به زندان بیفتند.این ها چه جور آموزشی دیده اند که چنین باور کرده اند؟.اگر هم خیال پردازانه سخن می گویند چگونه می توان به آنان اعتماد کرد؟

پیداست آزادی ملوان ها –صرف نظر از چگونگی و زمان آن – اقدام هوشمندانه ای بود.به ویژه این که فضا را برای خبر دستیابی به غنی سازی صنعتی اماده کرد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)