قرآن شیعه!؟

در متن دامن زدن به اختلافات سنی و شیعه، که اوج آن را با خسارت های جبران ناپذیر معنوی و مادی در عراق شاهدیم و گاه گاه نیز در پاکستان و افغانستان. مضمونی که پیش از این از سوی برخی علمای وهابی مثل احسان الهی ظهیر در پاکستان ترویج می شد که شیعه قائل به تحریف در قرآن است و اساسا قرآن شیعه با دیگر مسلمانان فرق دارد.تازگی کتابی دیدم که نه از سوی علمای وهابی بلکه توسط یک پژوهشگر غربی نوشته شده است و انتشارات روتلج که ناشر مهم و مشهوری ست کتاب را چاپ کرده است.عنوان کتاب: زندگی پنجاه چهره ی تاثیر گذار در جهلن اسلام است. کتاب توسط روی جکسون نوشته شده است.نکته قابل توجه این است که نویسنده نام احمد را هم به عنوان اسم دومش استفاده کرده است یعنی با یک پژوهشگر غربی روبرو هستیم که مسلمان شده است. این مسلمان گرامی پنجاه چهره ی شاخصی که انتخاب کرده است،جای تامل بسیار دارد.در باره نام هایی که در کتاب آمده و آن هایی که نیامده جای گفتگو بسیار است.به عنوان نمونه نام امام صادق علیه السلام ذکر نشده است، و البته نام های بی تاثیری در تاریخ اسلام هم آمده است.نکته مورد توجهم این نام ها نیست.نکته این است که در بررسی زندگی امام علی علیه السلام به عنوان چهره موثر، نویسنده نوشته است:" شیعیان امروزه از قران امام علی استفاده می کنند که با قران مسلمانان سنی متفاوت است.(ص:18 کتاب)
پیداست برای بیگانه سازی و دشمن تراشی میان مسلمانان کارساز ترین وسیله و حربه همین است.که سنیان گمان کنند که شیعه قران دیگری دارد.به گمانم چنان چه پاسخ درستی به این کتاب و انتشارات روتلج داده شود.ممکن است در موارد دیگر با تامل عمل کنند.
مضخصات کتاب :
Fifty key Figures in Islam, By Roy Jackson
Routldge, 2006
Pp:262 , London

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (26)