سفر

این هفته سفر بودم.فرصتی برای مکتوب نمانده بود! کامنت ها هم حسابی متراکم شده بود..رفته بودم دبی، منطقه ای که هر روز در آن یک اتفاق تازه می افتد. متن سخنرانی شیخ محمد حاکم دبی و نخست وزیر امارات را می خواندم. گفته است در مسابقه با زمان ما برنده شدیم. فقط یک قلم اشاره کنم که ما در سراسر ایران به اندازه دبی هتل قابل عرضه نداریم. رییس جمهور محترم فرموده اند که پیشرفت دبی پیشرفت ایران است.چه خوب بود همین پیشرفت ها در ساحل شمالی خلیج فارس هم اتفاق می افتاد.این سخن بگذار تا وقت دگر...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (16)