حکایت استیضاح و مصاحبه کاندیدای مجلس هشتم

برخی از دوستان مکتوب به مصاحبه جناب آقای رهگذر با خبرگزاری فارس اشاره کرده اند. در صدد پاسخ به ایشان نیستم. اما ذکرچند نکته را لازم می دانم:
اول: رابطه من با آیه الله دستغیب عاشقانه بود. نمایندگی مجلس که متاعی نبود! البته آقای رهگذر سال هاست که آرزوی نمایندگی مجلس دارند. امیدوارم به وصال برسند.
دوم: این که در وزارت ارشاد یک تیم قوی مذاکرات را می شنیدند و نکته ها را برایم می فرستادند.افسانه است.
سوم: کتاب استیضاح در اختیار است. می بایست آقای رهگذر و دوستان ایشان پیش از بحث به یاری و داد دوستان استیضاح کننده می رسیدند.نه در آخرین لحظه.
چهارم: داوری ایشان در باره نویسندگان ایران، بی اعتبار ست. یک بار هم ایشان کوشیدند که جشنواره بیست سال ادبیات داستانی را متوقف کنند. که نتوانستند. البته افتخار حذف جایزه رمان " مدار صفر درجه" به نام ایشان ثبت شد.
پنجم: ممکن است البته از این مورد آخر شرمنده شوند، که در داوری چه شتابزده اند. در دوران دانشجویی در اصفهان از کوه پرتاب شدم. چند مهره ام شکست و پیچ و مهره خورد...نمی توانم راست راه نروم!
ششم: امیدوارم این مصاحبه به هنگام به داد آقای رهگذر برسد و دوستان اصولگرا ایشان را در لیست بگذارند. تا نماینده شوند.ایشان سال هاست که برای نمایندگی مجلس حسرت به دل مانده اند. این طفل معصوم را دریابند. به چه زبانی بگوید منهم هستم!

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (30)