سخن راهنما

مصاحبه آقای سید کاظم بجنوردی با ویژه نامه اعتماد ملی، یک مصاحبه معمولی نیست. همه آنانی که آقای بجنوردی را می شناسند، می دانند که در یک کلام می توان سخن ایشان را سخن معیار تلقی کرد.
انسان هایی هستند که زندگی و اندیشه شان ژرفا و ظرفیتی پیدا می کند که می توان سخن آنان را سخن راهنما تلقی کرد. در مصاحبه آقای بجنوردی به نکته بسیار مهمی اشاره شده است:
" خوب است نخبگان کشور روی نام آقای کروبی تامل و تفکر کنند، راهی نروند که بعدا بگویند اشتباه کردند."
واقعیت این است که برخی احزاب سیاسی به گونه ای سخن می گویند که انگار آقای کروبی در صحنه سیاسی کشور و در انتخابات حضور ندارد! گویی از شدت ظهور برای دوستان ، چهره ایشان پوشیده مانده است.
از آغاز مجلس اول این بخت خوش را داشته ام که با بسیاری از شخصیت های انقلاب در همان دوره مجلس آشنا شدم، از جمله آقای کروبی و آقای بجنوردی...
به خوبی به یاد دارم که در یکی از سخنرانی ها، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، از ایشان به عنوان" خدمتگذار خوب" یاد کردند. امروزه هم کشور ما نیاز به رییس جمهوری دارد که خدمتگذار خوبی باشد و با همه ارکان حکومت رابطه منطقی و محکمی داشته باشد. علاوه بر آن اهل کار جمعی و سازماندهی باشد.
بدون شک، تمامی این مشخصات به نحو بارزی در آقای کروبی جمع شده است.
به گمانم نخبگان کشور ما در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، لازم است به سخن راه گشای آقای بجنوردی توجه کامل داشته باشند. باید رییس جمهوری انتخاب کرد که در واقع یک راه حل برای مشکلات کشور باشد و نه این که انتخاب او بر مشکلات بیفزاید. در این باره بایستی بیشتر سخن گفت.
*******************
اعتماد ملی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (46)