ماهواره اميدپرتاب ماهواره <اميد> مي‌تواند به‌عنوان نقطه‌عطفي در تاريخ علم و صنعت در كشور ما به شمار آيد. از واكنش‌هايي كه پس از پرتاب ماهواره صورت گرفت، مي‌توان به اهميت موضوع پي برد. غربي‌ها و آمريكايي‌ها بر <نگراني> خود از اين اقدام تاكيد كردند و اسرائيل علا‌وه‌بر نگراني كوشيد اين دستاورد را به‌عنوان يك تهديد تلقي كند. به برخي از اين موضعگيري‌ها اشاره مي‌كنم: يكم، خبرگزاري رويترز در ساعت 29/12 دقيقه بعدازظهر روز سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه، اين خبر را منتشر كرد؛ پرتاب ماهواره ايران پنتاگون را نگران كرده است. جف مورل مدير مطبوعاتي پنتاگون گفته بود، ايران از اين تكنولوژي مي‌تواند براي پرتاب موشك‌هاي دوربرد استفاده كند؛ دوم، رويترز در ساعت 30/5 دقيقه بعدازظهر همان روز، اعلا‌م كرد كه قدرت‌هاي غربي و اسرائيل از اين اقدام ايران نگران شده‌اند. سخنگوي كاخ سفيد هم همان جمله معروف بوش را كه تازگي‌ها توسط اوباما و وزراي دفاع و خارجه‌اش تكرار شده است، بار ديگر تكرار كرد: <همه گزينه‌ها روي ميز است>! معني اين جمله اين است كه در صورت لزوم آمريكا دست به اقدام نظامي عليه ايران خواهد زد؛ سوم؛ اسرائيلي‌ها قدري فني‌تر و با اندكي تاخير موضع گرفتند. ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل بيانيه‌اي منتشر كرد و گفت: <ايران مي‌تواند اسرائيل را هدف قرار دهد.> اسحاق بن اسرائيل رئيس سازمان فضايي اسرائيل يك گام ديگر هم برداشت و گفت: <ايران حتي مي‌تواند غرب اروپا را به‌عنوان هدف انتخاب كند.> هفته‌نامه اورشليم‌پست در روز چهارشنبه 18 بهمن مقاله‌اي داشت. در اين مقاله به شكل فني به دستاورد پرتاب ماهواره اميد اشاره شده است. <وقتي ايران مي‌تواند ماهواره‌اي به وزن 30 تا 50 كيلوگرم را در مدار قرار دهد. معني‌اش اين است كه مي‌تواند با موشك‌هاي دوربرد خود با كلا‌هك‌هايي به وزن يك تن هر نقطه‌اي در اروپا را هدف بگيرد.> چنانكه پيدا است، غرب و آمريكا و اسرائيل براي آنكه پرتاب ماهواره اميد را به‌عنوان يك دستاورد علمي - فني و صنعتي درجه اول نبينند، بر وجه استفاده بالقوه نظامي از آن تاكيد كرده‌اند. واقعيت اين است كه چنين اقدامي كه نشان‌دهنده توان علمي و صنعتي كشور است بالقوه چنين توانايي را دارد كه به آمريكا و ديگران بگويد، آن عبارت مشهور شما كه همه گزينه‌ها روي ميز است، در مورد ايران كاربردي و كارآمدي ندارد. از اين رو يك اقدام علمي و صنعتي درخشان عملا‌ به صلح و آرامش در منطقه و جهان كمك مي‌كند. يادمان نمي‌رود كه سه دهه پيش الوين تافلر كتاب معروف <موج سوم> را منتشر كرد. پيام كتابش اين بود كه دانايي توانايي است. همان پيامي كه هزار سال پيش فردوسي فرياد زده بود كه: <توانا بود هر كه دانا بود.> همان پيامي كه قرآن مجيد به مسلمانان ابلا‌غ كرده بود كه درصدد استطاعت نيرومندي باشيد و با نيروي انديشه و علم <سلطان> مي‌توانيد تا ژرفاي آسمان‌ها راه پيدا كنيد. غرب همواره كوشيده است تا شرقي‌ها به ويژه مسلمانان در حاشيه جهان قرار داشته باشند. به تعبير بسيار مهم ادوارد سعيد، غربي‌ها باور دارند كه مركزيت با غرب است و بقيه در حاشيه‌اند:!<‌> West and the rest
پرتاب ماهواره اميد نشان داد كه ايران به‌عنوان يك كشور و ملت درست در مركزيت دانش قرار گرفته است. چنين دانش درجه اول و ممتازي به كشور و ملت توان و اميد مي‌دهد كه مرزهاي ديگر دانش را كشف كند و به خدمت بگيرد. كشوري كه آمريكا و غرب مي‌خواست حداكثر به‌عنوان يك كشور موج دومي باقي بماند، با يك جهش كشوري شد موج سومي و به عصر پس از صنعت متعارف وارد شد
*********************
اعتماد ملی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (28)