تنعم زین میان باد صبا کرد...


در روزهای گذشته شاهد برخی اخبار بودیم که در جبهه اصلاح طلبان بگو مگوها و رقابت های ناخوشایندی رخ داد. رییس ستاد اصفهان آقای نکویی در این باره عذر خواهی کردند و توضیح دادند و...رییس ستاد آقای کروبی، آقای کرباسچی از رنگ سبز که نماد طرفداران مهندس موسوی ست انتقاد کرد.
این نکته ها و خبرها می توانند هر کدام شعله کوچک و نازکی باشد که آثار و پیامدش دیگر کم و محدود نخواهد بود. چند نکته:
اول:در انتخابات گذشته هم شبیه این موارد بین مشارکت و کارگزاران پیش آمد و دودش به چشم همه از جمله ملت ایران رفت.در این مرحله انتخابات بایست در تدارک و اندیشه مشارکت حد اکثری مردم برآمد. این سخن دیگر ترجیع بند انتخابات شده است. هر قدر مشارکت بیشتر باشد؛ احتمال پیروزی رقیب به حد اقل می رسد.
دوم: رقیب را باید بسیار جدی گرفت. به عنوان نمونه دولتی که کسری بودجه دارد و از بودجه دانشگاه ها و دستگاه قضایی کم می کند. اعلام کرده است که در روزهای آخر همین ماه به حساب هر یک از فرهنگیان صد هزار تومان واریز می کند. رقمی نزدیک به صد میلیارد تومان.
یعنی دولت برای انتخابات و هزینه های آن سر از پا نمی شناسد.
سوم: واقعیت این است که رقم قابل توجهی از رای دهندگان نه اهل اینترنت هستند و نه روزنامه به دستشان می رسد . در حقیقت اصلاح طلبان امکانی برای گفتگو با بخش قابل ملاحظه ای از مردم را ندارند.
از سوی دیگر با یک جنگ روانی هم رویارو هستند. همان که گاه کاندیدای اصلاح طلبان کاندیدای احتمالی خوانده می شود و یا از انصراف سخن به میان می آید. جلو توزیع روزنامه گرفته می شود. سالن مناسب در اختیار قرار نمی گیرد. مطلقا خبری از اجتماعات اصلاح طلبان از سوی رادیو تلویزیون منتشر نمی شود.
چهارم: چنان چه اصلاح طلبان با تمام توان و بدون جرح یکدیگر در انتخابات شرکت کنند. و اجازه ندهند که از شور و نشاط مردم کاسته شود. احتمال دومرحله ای شدن انتخابات افزون خواهد شد. در غیر این صورت هیچ استبعادی ندارد که رقیب در همان دور نخست پیرز شود.
پنجم: به گمانم ضرورت دارد. آقایان کروبی و موسوی نه تنها تا انتخابات دیدارهایی باهم داشته باشند. بلکه در مسایل مهم بیانیه مشترک بدهند. تا هرگونه نشانه و زمینه اختلاف در بین یاران و هوادارانشان برطرف شود.
ششم: بدیهی ست که این انتخابات پایان دنیا نیست. البته در یک افق دور دست، به نفع اصولگرایان خواهد بود که در این مرحله پیروز نشوند. تا تبعات خط مشی دولت بیش از این گریبان آنان را نگیرد. سکوت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم؛ نشانه های فاصله گرفتن از دولت است.
اصولگرایان اگر به اصول پایبند باشند و نه جلوگیری از پیروزی رقیب به هر قیمتی، می توانند خط مشی تازه ای اتخاذ کنند تا کشور بیش از این با مسایل و بحران رویارو نشود. بیرون کشاندن کشور از این مخمصه کار آسانی نیست. همین حالا دولت برای اداره کشور یک قلم هشت هزار و پانصد میلیارد تومان کسری دارد.
هفتم: اصلاح طلبان در صورت پیروزی در انتخابات چنان چه از تمامی نیروهای اصلاح طلب هم استفاده کنند. باز دچار مشکل خواهند بود. چاره ای جز بهره گیری از تمامی نیروها،از جمله اصول گرایان کارآمد و معتدل نخواهد بود. در چنین وضعیتی نبایست اصلاح طلبان در این مرحله به جرح یکدیگر بپردازند. در این صورت هیچ بعید نیست که پیروز نشوند و بازسازی این جبهه کار آسانی نخواهد بود
***************************
اعتماد ملی

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (13)