دوستان دانشجو

به نام خداوند جان و خرد


دوستان دانشجو

سلام

از بخت شکر دارم و از روزگار هم، مناسبتی فراهم شد تا با شما دوستان دانشجو سخن بگویم. کشور و ملت ما در یکی از عقبه های دشوار و نیمه تاریک خویش به تنگنا افتاده است. البته این تنگنا و تاریکی را سیلابی از شعار و خرافه فروپوشانده است. مثل نسبت دادن اداره امور جهان به مدیریت امام زمان علیه السلام! پیداست رئیس جمهور محترم حتی اگر به نظریه اعمال و سریان فیض اللهی از طریق نبوت و امامت هم باور داشته باشد، افاضه فیض را با مدیریت امور جهان خلط کرده است. همگی دچار رواج جهالت و جمودی شده ایم که این نمونه تازه ترینش بود.

در چنین شرایطی که دل های همه ما برای ایران و اسلام و جمهوری اسلامی می تپد، فرصتی است تا با مشارکت حداکثری در انتخابات، رئیس جمهوری را انتخاب کنیم که نماد و نشانه اکثرتی ملت باشد. می توان با مشارکت پرشور و پرانگیزه و با صدای بلند فریاد زد که راهی که دولت نهم در چار سال اخیر طی کرده، موجب سربلندی و افتخار ملت ایران نشده است.

اساتید دانشگاه صنعتی شریف که در یک کلام شایسته ترین نخبگان علمی و فنی ایران هستند، در بیانیه خود به روشنی از مدیریت بی سامان کشور سخن گفته اند. اگر می خواهیم این نابسامانی مدیریتی که در لفافی از تبلیغ و بی رسمی و ناراستی پیچیده شده است، تداوم پیدا نکند. تنها راهش مشارکت تمام در انتخابات است.

بدیهی است که اختیارات رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی پیش بینی شده است. اما انتخاب رئیس جمهوری که افق دید و برنامه و خط مشی او ما را به آرمان ها نزدیک می کند، موجب توسعه حقیقی کشور شود و از رنج ها و بلکه مصیبت های مردم بکاهد، وظیفه و بلکه مسئولیت همه ما و به ویژه شما دانشجویان است. دانشجو نگاهش به آینده است. نسلی که بی تردید اداره کشور را در دهه های آینده برعهده خواهد گرفت. با چنین رویکردی بکوشیم هرگونه شبهه یاس و نومیدی و نمی شود یا نمی توان را از بنیاد براندازیم و طرحی نو دراندازیم.

دوستان دانشجو! من تا دیروز خود دانشجو بودم و از دانشگاه به نمایندگی مجلس از شیراز انتخاب شدم و در طی سه دهه ای که گذشته است مسائل کشور را با دقت پیگیری کرده ام. دوستانه و برادرانه به شما می گویم. با تمام توان خود در صحنه حاضر باشید. از هر شهر و روستایی که هستید دوستان و آشنایان و خانواده خود را تشویق کنید تا در انتخابات شرکت کنند و ابرهای نیمه تاریک دغل و تقلب را از ریشه بسوزانند.

همه ما در این مرحله از فردی حمایت می کنیم که با دقت و تعمق و استراتژی روشن و یارانی کارآمد مبارزه انتخاباتی خود را به پیش می برد. اینجانب افتخار آشنایی و دوستی و همکاری با جناب آقای کروبی را داشته و دارم. در یک کلام او نامزدی است که افق روشنتری را به ما نشان می دهد. برنامه درخشنده ای را اعلام کرده است، در مهمترین مسائل در سر بزنگاه موضع گیری کرده است و با نگاهی فراحزبی مجموعه ای از شناخته شده ترین یاران جبهه اصلاحات را سازماندهی کرده است. آیا صبح نزدیک نیست؟

دوست شما – سیدعطاالله مهاجرانی

*******************************
متن فوق در اجتماع دا نشجویان طرفدار نامزدی آقای کروبی در تهران خوانده شده است


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (12)