خبرسازی خبرگزاری!

با صهبا داشتیم کتاب های بخش کودکان کتابفروشی واتر استون را نگاه می کردیم. ناگاه دوستی ایرانی به طرفم آمد و با تعجب پرسید:
عجب شما لندن هستید؟
من هم با تعجب جواب دادم: کجایش عجب است؟!
گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است، شما به خاطر موقعیت بسیار خوب کاندیدای اصولگرایان و برای کمک به اقای کروبی به تهران رفته اید.
اندکی درنگ کردم و گفتم: اگر کاندیدای اصولگرایان موقعیتی خوب داشت و انتظار می رفت که قاطعانه پیروز شود.اولا: این همه دروغ تحویل مردم نمی داد، که تازه ترین هایش را آقای جهانگیری و آقای ترکان افشا کردند. دروغ پله های کاخ الیزه را هم عکس ها و توضیح آقای صادق خرازی برملا کرد.
دوم: این همه پول پمپاژ نمی کردند.
سوم: برای اولین بار یکی از مراجع اعلام کرده است، به کاندیدای دروغگو رای ندهید!
چهارم: خبرگزاری هم دروغ نمی گفت. خبرگزاری در لندن دفتر دارد. می توانست با یک تلفن متوجه شود که من به ایران سفر نکرده ام. این دروغ خبری را از این رو جعل کرده اند تا نشان دهند که موقعیت کاندیدای اصولگرایان مستحکم است!

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)