در باره ی مکتوب


مکتوب...
مدتی این مثنوی تاخیر شد! و چنان که بایست به مکتوب نرسیدم. خانم کدیور هم به همین ترتیب. برخی دوستان وخوانندگان مکتوب به حق یادآوری کرده اند که مکتوب به روز که چه عرض کنم حتی به ماه هم نمی شود. کامنت ها هم برف انبار شده است. از شما عذر خواهی می کنم، از همه خوانندگان مکتوب...چنان که می بینید مطالب مکتوب هم بازنشر مطالبی ست که در جرس منتشر می شود. واقعیت این است که مکتوب ویژگی و هویت خودش را دارد. بسیاری مواقع هم نکاتی را بایست بنویسم که جایش در مکتوب است. امیدوارم ازین پس دست کم هر هفته مکتوب به هنگام شود و کامنت های شما هم منتشر گردد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (5)