رمضانپور معاون مهاجرانی؟

تقریبا تمام فضای مجازی پر است از این که معاون فرهنگی اینجانب در دوران مسئولیت وزارت فرهنگ، آقای رمضانپور بوده است. کیهان و قدس و اخبار بیست و سی و سایت های خبری همه از کشف حجاب همسرمعاون اینجانب سخن می گویند. داستان کشف حجاب همسر آقای رمضانپور به خودشان مربوط است. اما ایشان در دوران مسئولیت من نه تنها معاون وزارت خانه نبودند،‌ بلکه مدیر کل هم نبودند. از زمره همکاران حوزه معاونت فرهنگی بودند. معاونت فرهنگی هم بر عهده آقای مسجد جامعی بود. این همه مراکز پژوهشی و پرونده ها و سوابق در اختیار آقایان هست. چگونه مطلب به این آسانی و سادگی را نمی دانند؟
مگر این که به همان نظریه باور داشته باشیم. دروغ در تار و پود اینان نشت و نفوذ کرده است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (12)