مشتی از خروار

آقای حسین شریعتمداری در مصاحبه تلویزیونی در تجلیل از خطبه های نماز جمعه آیه الله خامنه ای اشاره ای هم به دوران مسوولیت اینجانب در وزارت ارشاد کرده اند. از زمره تاکتیک های آقای شریعتمداری این است که سخن ناراست را آن چنان با اطمینان و تردستی بیان می کنند که شنونده در پذیرش ان دچار تردید نشود. فرموده اند:
(چند سال قبل آقا فرمودند که من در بعضی از مطبوعات پایگاه های دشمن را می بینم از همان موقع هم وزیر دوره اصلاحات اعلام کرد که ما این پایگاه های دشمن را شناسایی کرده ایم و بزودی معرفی می کنیم ولی هیچ اتفاقی نیافتاد (
ایشان چند مطلب نادرست روایت کرده اند:
یک: ایه الله خامنه ای با صراحت اعلام کردند که مطبوعات پایگاه دشمن هستند
دوم: در مصاحبه مطبوعاتی که نمایندگان اکثر روزنامه ها حضور داشتند، گفتم: مطبوعات پایگاه دشمن نیستند و البته دشمن می تواند در نهاد های مختلف نظامی و سیاسی و اقتصادی و حتی اطلاعاتی و از جمله مطبوعات نفوذ کند. اما نفوذ معنایش پایگاه دشمن بودن ان نهاد یا روزنامه نیست
سوم: گفتم ، شناسایی عوامل نفوذ کار وزارت ارشاد نیست. دستگاه های اطلاعاتی بایست چنان عواملی را شناسایی و دستگیر کنند.
اتفاقا آن مصاحبه با انتقاد برخی دوستانم روبرو شد. باور داشتند نبایست جمله ای را می گفتم که تلقی مخالفت اشکار با مقام رهبری باشد. گفتم: اما سخن ایشان ستم بر همه اصحاب و اهالی مطبوعات بود که به عنوان پایگاه دشمن معرفی شدند.
وقتی دیدم آقای شریعتمداری چنان واقعیت روشنی را که اسناد آن موجود است این چنین قلب کرده اند، گمان کردم شاید گذر سال ها بر ان موضوع و نیز گذر عمر باعث این اشتباه یا تردستی شده باشد..

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)