غبار سنگین سیاست بر سیمای فرهنگ

سخن کوتاه -۵۶ ثانیه ای!-هنرمند بزرگ سرزمین ایران، اصغر فرهادی به هنگام دریافت جایزه اسکار، روشن و گویا بود. او گفت :
«ایرانی های زیادی در سراسر جهان در حال تماشاى این لحظه‌اند و تصور می کنم که خوشحالند. نه فقط به خاطر یک جایزه مهم، یک فیلم یا یک فیلمساز. آن‌ها خوشحال‌اند چون در روزهایى که میان سیاستمداران حرف از جنگ، تهدید، و خشونت تبادل می شود، نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان مى‌آید. فرهنگى غنى و کهن که زیر غبار سیاست پنهان مانده است من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم مى‌کنم. مردمى که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام مى‌گذارند و از دشمنى و کینه بیزارند.».
دیدم خبرگزاری فارس، نتوانسته از این فرصت طلایی صرف نظر کند و از قول فرهادی ماجرای غرب و ایران و مساله هسته ای را وارد صحبت کرده است
به روایت فارس:
«فرهادی» خطاب به حضار گفت: من با افتخار و غرور این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می‌کنم، مردمی که علی‌رغم تمام دشمنی‌ها و تنش‌هایی که طی ماه‌های اخیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران میان غرب و ایران به وجود آمده برای تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ارزش قائلند»
تعبیر بر سر برنامه هسته ای ایران میان غرب و ایران، ساخته و پرداخته فارس است. این همان شاهدی است که از غیب می رسد , غبار سنگینی از دروغ و سیاست که سیمای فرهنگ را می پوشاند..

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)