شلمچه ده نمکی

آقای ده نمکی در مصاحبه ای در باره تعطیل شدن هفته نامه شلمچه، در دوران خدمت اینجانب در وزارت فرهنگ و ارشاد گفته اند:
بسته شدن شلمچه از سوي خود مهاجراني با اراده شخصي‌اش و با اشاره‌اي که از بالا به او شده بود، انجام شد.


يک صفحه از کتاب «حزب قاعدين زمان» نوشته عمادالدين باقي را که با مجوز وزارت ارشاد وقت چاپ شده بود، کپي کرده بوديم و در نشريه چاپ کرديم. اگر آن کتاب دروغ بود، چرا مجوز نشر گرفته بود؟ همين دلیل موجب بسته شدن شلمچه شد. )
هنوز آن چنان سن و سالی از آقای ده نمکی نکذشته است، که حافظه شان را به کلی از دست داده باشند و سخنی تا به این حد بی پایه و دروغ برهنه و بریان بگویند، :
شلمچه به دلیل اهانت به مرجع معظم تقلید ایه الله خویی که ایشان را وابسته به ساواک معرفی کرده بود، با نظر هیات نظارت موقتا تعطیل شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
مطلقا موضوع دیگری در باره شلمچه مطرح نبود و نشد. اساسا وزیر ارشاد نمی تواند با رای خود نشریه ای را تعطیل کند. اتفاقا وقتی مقامات بالا دست از من خواستند که روزنامه سلام را تعطیل کنم. سخنم همین بود که قانون مطبوعات چنین اجازه ای را به وزیر نمی دهد. تنها در صورت اهانت به مراجع تقلید می توان پرونده نشریه را به دادگاه ارجاع کرد و نشریه را موقتا متوقف ساخت.اقای ده نمکی می توانند سوابق موضوع را از وزارت ارشاد و یا دبیرخانه هیات منصفه مطبوعات بگیرند.
اما این که چرا ده نمکی دروغی چنین گفته است؟ با افسوس مدت هاست که دروغ و دغل و بی رسمی مذهب مختار است. و مروت و راستی مذهب منسوخ

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)