سر چشمه نیل سپید

در فاصله صد کیلو متری کامپالا پایتخت اوگاندا شهری ست به نام جینجا
در ساحل دریاچه ویکتوریا؛ بزرگترین دریاچه افریقا. همان جا سرچشمه نیل سپید بود. طولانی ترین رود جهان که از جنوب به شمال می رود؛ جریان زندگی است به درازای نزدیک به هفت هزار کیلومتر؛ با رهبر بوداییان ژاپن و تیم او رفته بودیم تا سرچشمه نیل را ببینیم. این پرسش در ذهنم بود که چگونه دریاچه سرچشمه نیل می شود؟ پاسخ را یافتم! از دل دریاچه هزاران چشمه می جوشد. موج رنگ جوشش چشمه ها بنفش است که در میان امواج آبی درخشان دریاچه کاملا اشکار ست. آنچنان این تابلو آفرینش زیبا و حیرت انگیز بود که بی اختیار زمزمه میکردی: فتبارک الله احسن الخالقین! در گوشه ای مجسمه نیم تنه گاندی بر پایه سنگی قهوه ای روشن بود.پایین مجسمه نوشته شده بود: خاکستر گاندی را به توصیه او درسال 1948در همین جا به نیل سپرده اند.
نیوانا رهبر بوداییان گفت: کاش در دل ما هم چنین چشمه هایی بجوشد و نیلی از زیبایی و آفرینندگی و مهر جاری شود.
این هم از بخت خوش بود. سال نو را با دیدن سرچشمه نیل سپید آغاز کردم تا بخت یار شود و به سرچشمه نیل آبی در کنار دریاچه تانا در اتیوپی بروم و نیز به محل آمیختن نیل سپید و آبی در سودان... می گویند در آنجا هر دو نیل سپید و آبی در فاصله چندین کیلومتر شانه به شانه هم می روند تا درهم و با هم بیامیزند و نیل بزرگ متولد شود. تولدی همواره...
هر نفس نو می شود دنیا و ما
بی خبر از نوشدن اندر بقا

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (10)