ربنای شجریان


سال هاست که ماه رمضان همه ما مهمان شجریان هستیم. مثنوی افشاری او را گوش می کنیم و ربنا را…بعد هم اذان موذن زاده اردبیلی، این صدا ها از زمره همان آوا های اسمانی اند که غزالی شنیدنش را حلال و بلکه واجب می شمرد. ربنای شجریان و اذان موذن زاده جزو سرمایه های ملی مردم و کشور ماست. دنیا بزرگتر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که اگر صدای ربنای شجریان را منع کرد و گفت: مردم منتظر ربنای شجریان نباشند. مردم هم منتظر نمی مانند. مردم دیدند در مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، که ده ها میلیون نفر بیننده مستقیم ان بودند. دکتر روحانی و دکتر عارف با تجلیل و تقدیر از شجریان نام بردند. ان ها نمایندگان مردم بودند. مردم هم در انتخابات رای و حرف خود را زدند. ربنای شجریان در موبایل ها در آی پد ها و کامپیوتر ها وجود دارد و به هنگام پخش می شود. ظاهرا مدیران تلویزیون باور دارند که چون بلیط قطار در دست ان هاست. قطار برای ان ها و به خاطر ان ها می ایستد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (25)