دولت تدبیر و امید

با اطمینان می توان گفت که عنوان دولت تدبیر و امید واقع بینانه انتخاب شده است. دقت در سخنان رییس محترم جمهور و همکاران ایشان، به روشنی نشان می دهد که دولت سنجیده می اندیشد، خردمندانه امور را تدبیر می کند و امید می افریند. به عنوان نمونه سخنان دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی، از زمره این موارد است. ایشان وعده داده اند که بودجه سال ۱۳۹۳ را در ۱۳ آذرماه امسال به مجلس تقدیم خواهند کرد. از بخت خوش دولت تدبیر و امید علاوه بر رییس جمهور که دو دهه سابقه حضور در مجلس و تجربه اداره مجلس به عنوان نایب رییس را داراست؛ معاون اول و معاون برنامه ریزی هم به خوبی و شایستگی با مجلس و قانون آشنایند. در حقیقت تقدیم به هنگام بودجه، نشانه نظم دولت و تدبیر امور و سنجیدگی در رفتار و سلوک دولت است.
دولت نهم و دهم آقای احمدی نژاد تقریبا تمامی قواعد و انضباط برنامه ریزی و مالی دولت و به تبع ان کشور را به هم زد. او هیچگاه بودجه را در طی هشت سال گذشته به هنگام به مجلس تقدیم نکرد. و البته مجلس محترم هم به تعبیر دکتر حداد عادل در پشت دولت بود و نه در مشت دولت! جدول ذیل تاخیر تقدیم بودجه را نشان می دهد:
بودجه سال ۱۳۸۵ در ۲۵ دی ماه ۱۳۸۴ با ۴۰ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۸۶ در یکم بهمن ماه ۱۳۸۵ با ۴۶ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۸۷ در ۱۷ دی ماه ۱۳۸۶ با ۳۲ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۸۸ در ۸ بهمن ماه ۱۳۸۷ با ۵۳ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۸۹ در ۴ بهمن ماه ۱۳۸۸ با ۴۹ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۹۰ در یکم اسفندماه ۱۳۸۹ با ۷۵ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۹۱ در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۰ با ۵۷ روز تاخیر
بودجه سال ۱۳۹۲ در۹ اسفندماه ۱۳۹۱ با ۸۴ روز تاخیر، توسط لطف الله فروزنده و بدون حضور رییس جمهور بودجه تقدیم مجلس شد.
بی انضباطی به گمانم محترمانه ترین تعبیری است که می توان برای دولت احمدی نژاد به کار برد. شاید شلختگی در اندیشه و سخن و سلوک تا حدی بتواند واقعیت امر را نشان دهد. بی دلیل نیست که همکاران ایشان تمامی اطلاعات مربوط به ریاست جمهوری و دولت را از هر دو سایت ریاست جمهوری و دولت در آخرین روزها و واپسین ساعات حذف کردند. مثل تمامی هدایای ریاست جمهوری که بار زدند و بردند. بر اساس همان تمثیل معروف در داستان های امثال امیرقلی امینی، گویی نه خانی امده است و نه خانی رفته است.
بودجه سال ۱۳۹۲ را با ۸۴ روز تاخیر به مجلس ارایه دادند. رییس جمهور هم برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس نرفت. اکنون دولت روحانی دریافته اند که یک سوم در آمدهای پیش بینی شده، غیر واقعی است و می بایست با لایحه اصلاحیه بودجه، ارقام را واقعی و حقیقی کرد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)