اندکی کم دقتی در دیدبانی


برنامه دیدبان بی بی سی را دیدم. به نظرم تا حدود بسیاری، آقای صبا و همکارانشان در تبیین و توضیح برنامه ۶۰ دقیقه- که دیگر می توان گفت معروفترین شصت دقیقه بی بی سی- موفق بودند.
نکته ای در صحبت اقای نادر سلطانپور مطرح شد که به نظرم نیاز به توضیح دارد. گرچه اقای صبا از حسن خوب! اقای سلطانپور هم سخن گفتند که مجری توانایی هستند. ایشان برغم همان حسن خوب، گفتند که اینجانب فعال سیاسی هستم و نه تحلیلگر، این داوری درست نیست. فعال سیاسی کسی ست، که برای دستیابی به قدرت سیاسی به فعالیت سیاسی می پردازد. می خواهد نظام حکومتی را تغییر دهد…مثلا در جلسه سکولارهای محترم در امریکا دیدم که شاعر محترمی جوانان را به مبارزه مسلحانه تشویق کرد. او دیگر روشنفکر یا شاعری مثلا، همانند سایه نیست بلکه فعال سیاسی ست. ممکن است فعال سیاسی را اینگونه تعریف کنیم، فرد یا گروهی که می خواهند در قدرت سیاسی سهیم شوند و لزوما در صدد براندازی رژیم نیستند. مثل احزاب اصلاح طلبی که در ایران فعالیت سیاسی می کنند. در یک کلام، فعال سیاسی با تلاش برای قدرت سیاسی تفسیر می شود. روی دیگر فعال سیاسی، قدرت سیاسی است. مضمونی که من مطلقا با آن نسبتی ندارم. به صراحت گفته ام، که مخالف حرکت های تند و براندازنه- که البته کمدی مسخره ای ست هستم. شما همین مصاحبه هارد تاک، بی بی سی جهانی با شازده بی استعداد را ببینید، تا اندازه ی براندازان دستتان بیاید. و البته دوستان بی بی سی پارسی هم ببیننید، که معیار و استاندارد مصاحبه چالشی و محترمانه و البته نابود کننده چگونه است. و نیز گفته ام که به سیاست بر نمیگردم. اتفاقا همین موضوع را با اقای عنایت فانی در برنامه موفق به عبارت دیگر هم اشکارا و مدلل گفته ام. خودم را نویسنده و پژوهشگر و مفسر یا تحلیلگر می دانم و نه فعال سیاسی
نکته دیگر، ماجرای وکیل شیطان است که در مقاله اقای صبا امده بود. به نظرم بی بی( همان بنیامین) شایستگی کامل را داراست، که وکیل مبرزی برای شیطان باشد، بی بی دیگر( همان بی بی سی) شایسته است در موضع وکیل شیطان و فرشته، با فاصله مناسب از هر دو عمل کند. طعم شصت دقیقه در کام بیش از سه هزار کامنتی که من در صفحه فیس بوک، بی بی سی پارسی خواندم، این نیست که بی بی سی بیطرفانه و کاملا حرفه ای عمل کرده است. لازم به ذکر است که من بی بی سی را حرفه ای ترین موسسه خبری دنیا می دانم. به همین دلیل هم با شبکه های فارسی دیگر صحبت نمی کنم. اما به قول اقای صبا می توان همیشه از تجربه درسی نو آموخت.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (17)