جشن غدیر در لندن و روحانی کم اطلاع و موقعیت ناشناس

دیشب به دعوت دوستی در مجلس و محفل جشنی به مناسبت عید غدیردر لندن شرکت کردم. سالن بزرگی اجاره شده بود. میزها در طول سالن در دو ردیف رویاروی چیده شده بود. به قول منبری ها مجلس باشکوه بود. منبری مجلس روحانی میان سالی بود که روان و خوش طنین سخن می گفت. از تهران دعوت شده بود. از همان خطبه سخن که طولانی هم بود، می شد دریافت که اهل دقت نیست. علاوه بر آن، در سحنرانی اش چندین بار با قید فلان و فلان و فلان، به خلفای راشدین اشاره کرد. آن ها را لعنت کرد. و گفت نام کثیف و نجس ان ها را ذکر نمی کند. البته دلش طاقت نیاورد و در موردی هم نام برد و لعنت دمادم از خداوند تقاضا کرد.
نمایشنامه ای هم که در همان مجلس نشان داده شد. پیامش این بود که خلفای راشدین شبیه سامری در قوم موسی بوده اند. و علی علیه السلام هم همانند هارون، که هارون را با طناب برای بیعت با گوساله سامری می کشانند و در همان وقت طنین نام حیدر حیدر...یعنی علی علیه السلام را هم همینطور برای بیعت بردند.
بیش از همیشه این حکمت درخشنده امام علی در گوشم طنین انداز بود که: لا غنی کالعقل و لا فقر کالجهل، هیچ سرمایه و ثروتی ارزشمند تر از خردمندی و هیچ فقری همانند نادانی نیست.
اگر همان روحانی منبری اهل دقت و مطالعه متون اصلی تاریخی شیعی بود، می دانست که امام علی و دیگر امامان شیعه نام های ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند. پیداست با وصفی که او از آن نام ها می کرد، امامان شیعه چنان باوری نداشته اند.
یکم:
ابوبكر و عمر و عثمان هر سه از فرزندان امام علي علیه السلام هستند كه در كنار برادران خود امام حسين و عباس بن علی و جعفرو عون در كربلا شهيد شدند.( كشف الغمه اربلي ج1 ص 440 و 575 و ج 2 ص 64 و تحفة الاحباب شيخ عباس قمي ص 251 و 252 و الارشاد شيخ مفيد ص 186 باب ذكر اولاد امير المومنين و عددهم و اسمائهم و منتهي الامال عباس قمي ج1 ص 262 و 382 و جلاء العيون مجلسي ص 570 و 582 ذكر من قتل مع الحسين بكربلاء و تاريخ يعقوبي ج 2 و الفصول المهمه شيخ حر عاملي ص 143)

دوم:

1- ابوبكر و عمر از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام مي باشند كه در كربلا شهيد شدند.( الارشاد شيخ مفيد ص 194 و منتهي الامال قمي ج 1 ص 229 و 240 و 450 و مقاتل الطالبين ص 87 و تاريخ يعقوبي ج 2 ص 228 و عمدة المطالب ص 81 و الفصول المهمه ص 166 و جلاء العيون ص 528.)
سوم:
2- دو شهيد كربلا بنام ابوبكر و عمر از فرزندان امام حسين بن علي علیهم السلام مي باشند .( التنبيه و الاشراف مسعودي شيعي ص 263 و جلاء العيون مجلسي ص 528)
چهارم:
3- عمر و عايشه دو فرزند امام سجاد علیه السلام مي باشند.( الارشاد شيخ مفيد ص 261 و كشف الغمه ج 2 ص 90 و 105 و منتهي الامال ج 2 ص 43 و 622 و عمدة المطالب ص 194 و الفصول المهمه ص 209 ). و ضمنا لازم به ذكر است كه يكي از كنيه هاي امام زين العابدين بن امام حسين ابوبكر مي باشد.( كشف الغمه ج 2 ص 74)
پنجم:
4- ابوبكر و عمر و عايشه فرزندان امام كاظم ( موسي بن جعفر) مي باشند.( الفصول المهمه ص 242 و كشف الغمه ج 2 ص 216 و 217 و 237 و الارشاد ص 302 و 303 و منتهي الامال قمي ج 2 ص 824)
ششم:

6-عايشه نام دختر امام هادي علیه السلام بوده است. مقاتل الطالبين ص334 و الفصول المهمه شیخ حر عاملي ص 2
مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیه الله سیستانی با فتوای خود هرگونه اهانت به خالفای راشدین و عایشه ام المومنین را تحریم کرده اند. در ایران هم حضرت آیه الله وحید چنین نظری دارند. چکونه می شود با توجه به فتنه گسترده ای که شاهد آنیم آن آقای روحانی که انصافا برای منبرش یک ساعت هم وقت نگذاشته بود، این گونه کینه و عداوت را میان مسلمانان شعله ور می کند؟

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (12)