صدای خنده خداوند...


نام و عکس اقای خاتمی ممنوع شده است! نبایست این نام و نشان و سیما در روزنامه‌ها و مجلات منتشر شود.

سال‌ها پیش، در پاییز سال ۱۳۶۰ بهشهر رفته بودم. حوزه انتخابی دوست قدیم اقای احمد توکلی... به خانه اقای جباری امام جمعه بهشهر رفتیم. آن روزها همه ما جوان بودیم. اقای جباری به رحمت خدا رفته است. نکته بسیار درخشنده‌ای در همان دیدار گفت:

خداوند در دو هنگام خنده‌اش می گیرد! وقتی که او می خواهد فردی را عزیز کند و دیگران می خواهند، خوارش کنند. هنگام دوم، وقتی است که کسی در نگاه خداوند خوارست و دیگران می خواهند او را بزرگ و عزیز کنند. همین روایت را در سایت افسران جوان جنگ نرم هم دیدم!

سرچشمه عزت و مکرمت و سربلندی بدست خداوند است نه دادستان تهران! و مقامات فوق او

خاتمی شخصیتی عزیز، حکیم، آراسته به فضایل و ارزش‌های انسانی ست.

ان چه او به دست اورده است با بخشنامه قضایی و یا عدم انتشار عکس و نام از میان نمی رود. نام علی در روزگار معاویه نام ممنوعه بود. اکنون این نام مطرح‌ترین نام‌ها در تمام دنیای اسلام است! و نام معاویه به ندرت در گوشه و کناری نیمه جان دیده می شود.

وقتی معاویه نام علی را منع کرده بود. امام حسین نام تمام پسرانش را علی گذاشت!

نام خاتمی برای مردم ما عزیز و شوق آفرین و اعتماد ساز ست. بیانیه او در انتخابات ریاست جمهوری موج افرین بود. آیا حاکمیت از همین تاثیرگذاری در اندیشه مانده بوده است؟

نام خمینی هم در روزگار شاه نامی ممنوعه بود و عکسش هم زندان داشت!

صدای خنده خداوند به گوش می رسد: و لله العزه و لرسوله و للمومنین

عزتی که با بخشنامه به دست بیاید با بخشنامه هم از میان می رود.

حیرت انگیز است که روزنامه‌های منتسب به جناح محافظه کار در هتک، تهمت زنی، شایعه سازی آزادند. چنانکه تا به حال رسم آنان بوده است با نام و نشان شخصیت ممتاز خاتمی را آماج تیرهای تهمت و افترای خویش قرار داده و می دهند. آیا این ممنوعیت شامل آنان نیز می شود؟! یا همچنان سنگ‌ها بسته و سگ‌ها رها باقی خواهند ماند؟
**********
جرس

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (8)