پرسشی از دولت اعتدال و تدبیر و امید دکتر روحانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است که به مناسبت حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت- بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان- شرکت نمی کند. سال ها پیش نقدی بر آیات شیطانی سلمان رشدی، با نگاه به تمامی آثار منتشر شدهٔ او تا همان زمان -سال ۱۳۶۸ خورشیدی-نوشتم. آن نقد نزدیک به سی بار در ایران توسط انتشارات موسسه اطلاعات منتشر شده است. نمی دانم چرا در دولت اعتدال وتدبیر و امید دکتر روحانی و وزارت جناب آقای جنتی، درست مثل دولت سابق، تمامی کتاب هایم همچنان در مرحلهٔ کسب مجوز نشر یا نشر مجددند، یا از اجازهٔ نشرباز مانده اند. به عنوان مثال نمی دانم نشر دو کتاب پیام آور عاشورا و نیز انقلاب عاشورا که هر دو بارها منتشر شده اند، چه دلیل یا علتی دارد؟تا به حال نمی خواستم در این باره سخنی بگویم. به نظرم رسید این بار شاهد یک طنز غریبی هستم. هم تحریم نمایشگاه کتاب به بهانهٔ حضور رشدی در آلمان و هم عدم مجوز نشر نقد آیات شیطانی همان رشدی در ایران...
در جستجوی نشانی از اعتدال و تدبیر و امید در این شیوهٔ رفتارم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (7)