نکته های قرآنی-۹۱

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۹۱
وجه تمييز پیامبر اسلام و یا تمام پیامبران اولوالعزم به تعبیر قرآن مجید، وحی به آنان از سوی خداوند است. قرآن مجید به صراحت می گوید که وحی به پیامبر اسلام همانند وحی به دیگر پیامبران الهی بوده است.
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ( نساء/۱۶۳)
ما همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او، وحى كرديم، به تو [نيز] وحى كرديم؛ و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان [نيز] وحى نموديم، و به داوود زبور بخشيديم.
مقوله وحی ، گفتگو و یاا گفتار خداوند با پیامبر و رسول خویش در کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید نیز مطرح شده است. به گمانم برای این که تصویری از مقوله وحی در کتاب مقدس داشته باشیم، آن تصویر و یا تفسیر می تواند به عنوان مقدمه مبحث وحی در قرآن مجید تلقی شود. افزون بر آن در قرآن مجید هم از وحی به پیامبران گذشته سخن گفته شده است، که به آن اشاره خواهم کرد.
یکم: عهد قدیم
در عهد قدیم مقوله وحی به چهار صورت بیان شده است:
الف: گفتگوی رویارو و یا به تعبیر عهد قدیم دهان به دهان

اما بندهٔ من موسی چنین نیست* او در تمامی خانهٔ من امین است* با وی روبرو و آشکارا و نه در رمز ها سخن می گویم.»م».
سفر اعداد، باب ۱۲ آیات ۷تا ۹
در این باب ۱۲ به گفتار در رویا و خواب اشاره شده است منتها گفتگو با موسی رویاروست و پدیده یا چیز دیگری است. گویی موسی شبیه خداوند را می بیند!.
ب: گفتار صریح خداوند
در این مورد سخن بر سر گفتگو نیست بلکه گفتار یهوه است. اوست که با پیامبران سخن می گوید. از آنان در پاسخ به یهوه سخنی نمی شنویم تا گفتگو محقق شود. مثل سخن خداوند با ارمیا:
این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده گفت* طوماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من در بارهٔ اسرائیل و یهودا و همهٔ امت ها به تو گفتم از روزی که به تو تکلم نمودم یعنی از ایام یوشّیا تا امروز بنویس.»:
کتاب ارمیاء نبی، باب ۳۶ آیات ۲و۳
ج: رویا و خواب
«اگر در میان شما نبی باشد من که یهوه هستم خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب با وی سخن می گویم »
سفر اعداد، باب ۱۲ آیه ۶
د: الهام درونی
کتاب ارمیا، باب ۲۰، آیات ۷تا ۹
با دقت می توان در میان این واژه ها، گفتگو، گفتار، الهام، رویا و خواب، تفاوت ها را شناسایی نمود.
دوم: عهد جدید
در مسیحیت دکترین وحی، امری متفاوت است . مسیح خود کلمهٔ خداوند است و سخن او سخن خداوند تلقی می شود. در عهد جدید شاهد الهام به پولس رسول و یوحنا هستیم. کتاب مکاشفهٔ یوحنا بر مبنای الهامی الهی شکل گرفته است.
متالهین یهودی و مسیحی در راز آمیز بودن مقوله گفتگو یا گفتار خداوند با پیامبر، هم نظر هستند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)