روایتی از توییتر!


sayyed mohajerani
@MohajeraniSayed
برخی می پسندند که سید حسن خمینی به مقبره داری امام خمینی بپردازد و نه مکتبداری ایشان! به همین دلیل با ورود سید حسن خمینی به خبرگان مخالفند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)