مراکش

کنفرانس اقلیت های دینی در کشورهای اسلامی در مراکش برگزار شده و می شود! یعنی ما درست در میانهٔ راهیم! پیش از دمیدن آفتاب از هتل بیرون آمدم. استاد محمد جلوی اتاقش نشسته بود. گفت بیا قهوه برایت بریزم! گفتم بر می گردم. دید که گرمکن پوشیده ام. گرمکن نایک خوش آب و رنگ هدیه جمیله!هتل ساوی در حاشیه بلوار بسیار چشم گشا و دلنوازی قرار دارد. در دو سوی درختان نخل کاشته اند و درخت هایی از تیره درخت پرتقال و لیمو که به آن زنبوع می گویند، همان نارنج خوىمان است! در میانهٔ نخل هاست. در لا به لای شاخه ها می توان چراغ نارنج را دید. وقتی شعاعی از نور بر درخت های زنبوع که همگی مثل چتری ایستاده اند، می افتد، نور نارنجی می تابد. در انتهای بلوار بوستان مناره است. جنگلی از درختان زیتون. پیداست سال ها پیش از این که این منظقه آباد شود و شهر توسعه یابد، در اندیشه کاشت درختان زیتون بوده اند. رنگ سبز جنگل زیتون و برگ های باریک خوش تراش و عطری دور دست از زیتون!
زندگی در این شهر زنده است! رنگ مسی و اخرایی دیوار ها و رنگ ابرهایی که با نخستین شعاع آفتاب اخرایی می زنند. اشنایی زمین وآسمان!
برای آبیاری بوستان مناره، دریاچه ای در گوشه بوستان تدارک دیده اند.
فضایی مناسب برای پرندگان!
در این سوی شمال افریقا، رنگ ها و عطر جنگل زیتون و درخت های زیتون که گاه مثل انسانی اندیشناک نگاه می کنند. گاه مثل چراغی پایه بلند ایستاده اند . جهان دیگری ست.
خورشید از پس سلسله جبال اطلسی تابید! نتابید انگار ان سوی افق جنگلی اتش گرفت. اتش نارنجی.
استاد محمد همچنان در جلوی اتاقش روی صندلی راحتی بامبو نشسته است.
ـبریزم!
-بله!
داشتم به این نکته فکر می کردم که سلفی های جهادی تمامی متون اصلی را یا در زندان نوشته اند و یا در تبعید! به این نکته دقت کرده بودی. علاوه بر آن، در مکتبه شامله- کتابخانه اینترنتی- در مجموعه فتاوای ابن تیمه این گزاره را جستجو می کردم: یستتاب او یقتل!- توبه می کند و گرنه بایست کشته شود- ببین سیّد! در مجموعه فتاوا این ترکیب صد بار تکرار شده است. ان وقت این فرد بر سلفی های جهادی فکر و نظرش حاکم است. استاد محمد را سال هاست می شناسم. سنّی خردمند و منصفی ست. راستش ما وقتی با هم حرف می زنیم. دو مسلمان هستیم با افق دید و داوری یکسان!
گفتم: استاد محمد صبحم پر و پیمان شروع شد! این دو نکته تو دستاورد یک پژوهش دراز دامنه است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)