خانهٔ خود را به دست خویش ویران نکنیم!

تعبیر ویران کردن خانه به دست خویش، از تعابیر قرآن مجید است. یخربون بیوتهم بایدیهم...
خانه می تواند نمادی از شخصیت ها نیز باشد. کسانی که در زندگی و یا اجتماع خانه آن ها و شخصیت آن ها آرامش بخش و طمانینه آور است. پیش از این رسم بود که افراد به خانه مراجع می رفتند و در آن جا بَست می نشستند. آن خانه پناهگاه و ملجا بود. به گمانم در مجموعه سلوک و راه و رسم و اندیشهٔ سید حسن خمینی مردم و به ویژه جوانان نوعی طمانینهٔ خاطر و امید احساس کرده اند.
سید حسن خمینی یاد اور منش و اندیشه و نیز همان شکوه شخصیت و ظاهر امام خمینی است.
عده ای نمی خواهند او را ببینند! مثل احمدی نژاد و همان غوغاسالارانی که در مرقد امام امکان سخن از سید حسن خمینی را گرفتند. همین دیدار و زیارت مقام رهبری از مرقد امام را ببینید. در همان سایت های خبری ویژه که نام و نشان نظامی-امنیتی دارند. عکسی از سید حسن خمینی در استقبال از رهبری نیست. نامی هم از ایشان نیست.
نهاد های نظامی و احزاب سیاسی حساب خود را دارا هستند. اما شورای نگهبان که مدام بر عدالت آنان تاکید می شود. به تعبیر ایه الله حائری شیرازی بایست از این معما پرده بردارد.
یکم: سید حسن خمینی مدعی است از ایشان برای آزمون دعوت نشده است. این دعوی نیاز به بررسی دارد. در روزگار امام خمینی ایشان گاه نماینده ای تعیین می کردند و به شورای نگهبان می فرستادند تا حقی ضایع نشود. به گمانم مشاوران شورا که می توانند پشتوانه و دامنه اطلاعاتی و امنیتی هم داشته باشند. سناریوی مبهم ماندن دعوت از سید حسن خمینی را سازمان داده اند.
دوم: برخی از فقیهان بدون امتحان احراز صلاحیت شده اند. این یک بام و دو هوا چه تفسیری می تواند داشته باشد؟
به گمانم مقام رهبری شایسته است در این ماجرا دخالت کنند و اجازه ندهند نهاد زیر نظر ایشان، شیوه عمل و داوری اش مشکوک باقی بماند.
واقعا میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت. جای سید حسن خمینی و یا سید محمد خاتمی در نماز جمعه تهران و یا قم خالی ست! برخی از این ائمه جمعه موقت محترم را ببینید! نه نکته اندیشه بر انگیزی می گویند. نه سواد ممتازی دارند. نه شکل و شمایلشان آراسته است و نه آهنگ صدا و یا زبان خوشی دارند. اگر می خواهیم جوانان و یا حتی میان سالانی که در زمان پیروزی انقلاب کودک بوده اند. نسبت به نظام و انقلاب گرایش پیدا کنند. شخصیت هایی مثل سید حسن خمینی و سید محمد خاتمی در حکم کیمیا هستند!
این شخصیت ها در حکم خانه مردم هستند. خانه ها را ویران نکنیم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)