نمایشگاه کتاب


رفتم نمایشگاه کتاب ابوظبی! در واقع جلسه منتدی تعزیز السلم بود. بین دو جلسه فرصتی بود برای گشتی در نمایشگاه. با استاد کمال الدین امام متفکر معروف مصری با هم رفتیم. کتابی در غرفه کنعان، در قسمت ناشران سوری، توجهم را جلب کرد. ثقافة القات فی الیمن نوشته دکتر عبدالله علی الزلب. قات در واقع ماده مخدر طبیعی است. برگ درخت قات است که یمنی های قات زن در دهان ذخیره می کنند. یک سوی دهانشان انگار یه کوفته تبریزی درشت درسته بخواهند قورت بدهند، باد می کند و مثل شتر نرم نرم برگ را می جوند و لذت می برند. در پاکستان ناس همین نقش را داراست. ظرف هایی را هم جلوشان می گذارند تا آب سبزرنگی را توی آن تف کنند! تماشایی که البته نیست اما عبرت آموز است. کتاب در دمشق منتشر شده بود. ناشرگفت اصلا اهل حلب است. دقیق و خوش سخن و منظقی بود. گفت ما بین بد که شیوه استبدادی اسد و بدتر که النصره و احرار شام و داعش است گرفتار شده ایم. هر کاری کردم پول کتاب را هم نگرفت. طرح جلد کتاب ها و حتی کیفیت کاغذ کتابا عالی بود. گفت در شرایط سخت سوریه سالی دو سه کتاب بیشتر نمی تواند منتشر کند.
استاد امام گفت: قات فقط این برگ ها نیست که یمنی ها می زنند! داعش و القاعده و…هم قات زده اند. اسلام را تبدیل به ماده مخدری کرده اند که جوان یا پیری خودش را نابود می کند و دیگران را می کشد. برای این قات بایست فکری کرد! و صحبتی که تا دیروقت شب پس از جلسه مان توی لوبی هتل ادامه پیدا کرد در کنار صدای ویلونی که بهار ویوالدی را هم نواخت!
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)