سفر بدون قطب نما!

اردیبهشت/۳۱

عازم سفر هستم. کتاب اختلال العالم نوشته امین معلوف همراهم است. کتاب توسط دارالفارابی در سال ۲۰۰۹ در لبنان منتشر شده است. در سفری عنوان کتاب و نام امین معلوف توجهم را جلب کرد و کتاب را خریدم. کتاب مجموعه مقالات منتشر شدهٔ امین معلوف نویسنده لبنانی است که اکنون اعتباری جهانی یافته است. می توان او را معروفترین رمان نویس عرب معاصر خواند. گرچه رمان هایش را به فرانسه می نویسد؛ داستان ها در متن و زوایای فرهنگ ملت های عربی جریان دارد. تازگی هم رمان التائهون او را خوانده بودم.با خودم قرار گذاشتم در فاصله لندن تا دوحه، این کتاب را ببینم و یا متن کتاب بوبر با عنوان: من و تو، پی د اف کتاب را در رایانه ام ضبط کرده ام. هر دو کتاب را هم با توجه به موضع نشستی که قرار است در کنفرانس شانزدهم دوحه شرکت کنم، انتخاب کرده ام
جمله نخست امین معلوف مرا گرفت و با خود برد! کتاب را بستم و سرگرم و یا سرگردان همان جمله بودم« ما بدون قطب نما وارد قرن جدید شده ایم. » !
ما چه کسانی هستند؟ در کدام دریا یا اقیانوس شناوریم؟ مراد از قطب نما چیست؟ ما یعنی مسلمانان؟ عرب ها؟ ایرانیان ؟ ترک ها؟ افغان ها؟ اروپایی ها؟ اسرائیلی ها؟
هر کدام در کدام سوی این دریای بی پایان و بی پایاب بی قطب نما روانه اند یا نیستند؟
کشتی هایی که بی قطب نما در دریا حرکت می کنند. در تاریکی ها و توفان ها چگونه راه را تشخیص می دهند؟
یکی از کارکنان قسمت پذیرایی از مسافران هواپیمایی قطر ایرویز با لبخند و صدایی آرام گفت: شما که چیزی نخوردید. الان هم وقت رفتن است! گیت هشت نزدیک نیست مبادا دیر شود! در گوشه و کنار فرودگاه هیثرو ، خود روهایی که با باتری کار می کنند و با صدایی نرم مثل نفس کشیدن از این سو به آن سو می روند. از لُنجِ قطر ایرویز تا گیت شماره هشت رفتیم. قطب نمای حرکت ما، چشمان سیاه رانندهٔ میانسال هندوست. خال محو شده ای هم در میان ابروان اوست. این خال زرشکی-ارغوانی مات ،چشم سوم است تا هندو در غوغای زمانه و زمین راه خود را گم نکند. این چشم سوم همان قطب نما یا بصیرت دل و جان است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)