مقالهٔ دروغین

مقاله ای با عنوان دیپلوماسی ایرانی و به نام اینجانب در شبکه های مجازی منتشر شده است. در صفحه فیس بوک ایران فو کوست فروم مقاله را دیدم. مقاله این است!
Iran Focused Forum
June 1 ·
« مقاله ای از سید عطاالله مهاجرانی
وقتی حضرت محمد بعنوان آخرین پیامبر خدا فرستاده خود را به دربار ایران فرستاد ،
ایرانیان هیجان زده با توهین به فرستاده و گوینده پیام، وی را از دربار بیرون راندند و نامه وی را پاره کردند .
همین بهانه ای شد تا ایران بدست عمر فتح شود.
نداشتن فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک توسط ایرانیان درمقابل اعراب بادیه نشین ،همان شد که میدانیم ایران زیر سم اسبان عربی تاخته شد.
وقتی ایرانیان فرستاده و تجار مغولان را کشتند ،
صدها هزار کشته دادند و خاک ایران زیر سم اسبان مغولی به آسمان میرفت .
اینجا هم ایرانیان فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک در برابر مغولان اسب چران نداشتند .
وقتی ایرانیان به سفارت روسیه تزاری حمله بردند ، انتقامش را در عهد نامه ترکمنچای و گلستان پس دادند.
اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم .
وقتی به سفارت آمریکا حمله شد ،
تاوانش را طی ۳۷ سال با تحریم و جنگ و .... دادیم .
اینجا هم....
وقتی چهار سال پیش به سفارت انگلستان حمله شد ،
تمام خسارتش را حتی شیشه های شکسته شده مشروبات الکلی را ،پرداخت کردیم.
اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم .
و چند وقت پیش که به سفارت عربستان حمله شد ، تمام تاریخ یادم آمد...!!!
چقدر باید خسارت بپردازیم .تاریخ برگشت سر نقطه شروع :
نبود فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک .
ما اصولا و بنیادین بلد نیستیم حرف بزنیم ،مخصوصا با جهانیان .
یعنی زبان دیپلماسی در زبان و فرهنگ ما تعریف نشده است .
حتی بین زن و شوهرها و پدر و مادر و فرزندان و حتی توی این صفحات مجازی و توی خیابون وقتی ماشینهامون بهم میخوره ؛
بین همسایه ها و ...
اول میزنیم تو سر و کله هم و بعد میریم سراغ قانون » !!!!

توضیح لازم:
از متن این مقاله پیداست که در شیوه نوشتن و نیز از روش اندیشه اینجانب فاصله بسیاری دارد. مقاله ملت ایران را ملامت کرده است و روی سخنش با ملت ایران است. در حالی که این بی تدبیری ها متوجه حکومت ها در ایران در دوره های مختلف بوده و هست. روش و منش ملت ایران همان است که در شاهنامه فردوسی قدّوسی تصویر شده است: سخن گفتن خوب و آوای نرم!
دوستان متعددی مدام از من می پرسیدند که آیا این مقاله را من نوشته ام؟ لازم دیدم که توضیح بدهم تا مبادا در فردایی دیگر، مقاله دیگری توسط همین شیر پاک خورده یا شیر پاک خوردهٔ دیگری به نام اینجانب منتشر شود.
************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)