دو هزار روز!

دو هزار روز!
کوتاه مثل آه
یا
بلند...
همانند دماوند!
**********
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)