اینجا مجلس است، آنجا هم مسجد!


مرحوم سید حسن مدرس که نام و یاد او، در واقع نشانه یا آرم مجلس شورای اسلامی است. فقیه و مفسر و متفکر نازک اندیش بود. یادداشت های تبعید خواف ایشان هم بسیار خواندنی است. در مجلس دوره دوم در روز سه شنبه- مثل همین سه شنبه!- ششم محرم سال ۱۳۲۸ ( ۱۲۸۹ شمسی) اتفاق جالبی افتاد. یکی از نمایندگانِ مجلس دولت را به جرم « کوک کردن گرامافون» استیضاح کرده بود. نماینده آخوند بود و از باب تشرعی که داشت گمان کرده بود، صدای گرامافون ها که در کوچه و بازار شنیده می شد، شریعت را آسیب رسانده و یا می رساند.
گفت: من به گوش خودم شنیدم که صدای فونوغراف در کوچه شنیده می شد!
وزیر داخله که رند و نکته دان بود گفت:جلوی صدای فونوغراف خانه های مردم را نمی توان گرفت، ولی مخالفان جلو گوش شان را می توانند بگیرند!
مدرس گفت: « مرحوم سپهسالار در بهارستان دو عمارت ساخته، یکی اینجاست که نامش مجلس شورای ملی ست و برای بحث در امور سیاسی است. کمی آن طرفتر مسجد سپهسالار است و جای بحث شرعی. تو آخوند اگر بحث شرعی داری برو آنجا جایش در مسجد است.»
امروز به توصیه دوستی از رادیو فرهنگ بخشی از مذاکرات مجلس را گوش می کردم. حتما توجه دارید که بودجه هر دقیقه مجلس حدود بیست و پنج میلیون تومان است. یک بار هم نماینده آتشین مزاجی این موضوع را محاسبه کرده بود. نماینده ۱۵ دقیقه یا پنج دقیقه وقت دارد. یک مقدمه طولانی، سلام و صلوات به رهبری،- کاش آیه الله خامنه ای بفرمایند که اینقدر وقت مجلس صرف مداحی ایشان نشود. که حتما صفرا می فزاید- بعد محرم تمام شد. ای محرم عزیز کجا رفتی، صفر آمد. برای امروز که اول صفر است ، ای صفر جان خوشامدی، منتظر اربعین هستیم، صدقه کنار بگذارید و…تذکرها و اخطار های آئین نامه ای و قانون اساسی بی ربط… تازه نماینده یادش نیست می خواهد موافق کدام وزیر صحبت کند در باره وزیر دیگری هم که می خواهد موافق حرف بزند جنس حرفش مخالف از آب در می آید! در یک کلام تاسف خوردم وقتی مجلس را با مجلس دورهٔ اول مقایسه کردم. این همه حرف اضافی و شعار و غلط خوانی و البته صبوری مثال زدنی رئیس مجلس!
انگار غافلند که آیندگان ممکن است این مشروح مذاکرات را بخوانند و با خود بگویند این ها نماینده بودند!؟
نماینده می خواهد مداحی کند. روایت بخواند، سینه بزند، جایش که مجلس نیست، چنان که شهید مدرس گفت.
و صد البته بایست ممنون رای نمایندگان بود که به هر سه وزیر پیشنهادی رای دادند و غوغاسالاری و شعار زدگی و فتنه زدگی را متوقف کردند.
*****************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)