با یاد لئونارد کوهن، ترانه سرا و آوازه خوان روزگار ما

مثل پرنده ای روی سیم برق!
لئونارد کوهن، ترانه سرا، داستان نویس و آوازه خوان روزگار ما در گذشت. خانواده اش ترجیح دادند خبر درگذشت او را امروز اعلام کنند تا ۱۱/۱۱ از یادمان نرود. در ترانه های کوهن عمقی است و در صدایش تلخی رنجی که از یاد نمی رود. ترانه ای را در سال ۱۹۶۹ خوانده است به نام: مثل پرنده ای روی سیم برق… نگاه دیگر و ژرفای درد و اندیشه او از همین ترانه پیداست. هر چهار تابلویی که در آغاز ترانه ترسیم کرده است. تابلو زندگی و مخاطره ، اسارت و آزادی! هر چهار سرشته در یکدیگر.
مثل پرنده ای که بر سیم برق نشسته است.
مثل مستی نیمه شبانه در جمع مستان ِ آوازه خوان ؛
کوشیده ام راهم را به سوی آزادی بیابم.
مثل کرمی بر سر قلابی!
یا شوالیه ای-قهرمانی- در کتابی عتیق…
لئونارد کوهن، صدایش را خداوند کوک کرده است! مثل آب روان و مثل خاکستر گرم و مثل مهتاب روشن!
البته نا گفته نماند که لئونارد کوهن به اعتبار یهودی بودن و باری سنگین از آوارگی و فاجعه انسانی هولوکاست را بر دوش داشتن، نمی توانسته است نسبت به سرنوشت یهودیان بی تفاوت بماند. او از خود چهره ای صهیونیست نشان نداده است. هر چند در جنگ سال ۱۹۷۳ در کمپ سربازان اسرائیلی برای آنان اواز خوانده باشد. در این نوشته تاکید من بر بُعد انسانی ترانه ها و هنر اوست. به قول حافظ: فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست!؟

"Bird On The Wire"

Like a bird on the wire,
like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free.
Like a worm on a hook,
like a knight from some old fashioned book

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)