توضیح لازم در باره مرحوم استاد شریف زاده و مصاحبه استاد درویشی


پیرو یادداشتی که در باره روانشاد استاد شریف زاده و مصاحبه استاد درویشی نوشتم، دوستان و همکاران سابقم در وزارت فرهنگ و ارشاد توضیح دادند که آن مصاحبه مبتنی بر مطالب نادرستی بوده است. اقای درویشی هم عذرخواهی کرده اند و گفته اند در شرایط مناسبی برای مصاحبه نبوده اند و در راه سفر به باخرز برای مراسم تشییع بوده اند که برای مصاحبه تماس گرفته و با ایشان سخن گفته اند.
نشان درجه یک هنری به استاد شریف زاده اعطا شده است. افزون بر آن وام قابل توجهی هم در اختیار ایشان و نیز دحتر ایشان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته است. مرحوم شریف زاده در این سال های دهه آخر عمر در شرایط رفاه نسبی بوده اند. البته او جانی غنی و روحی سرشار از طمانینه و رضا داشت.
مرکز حفظ و گسترش موسیقی مقامی در بجنورد تاسیس شده است و قرار است که در نیشابور هم تاسیس شود. از توضیح همکارانم در وزارت فرهنگ و ارشاد بسیار ممنونم. آن شرمندگی ویران کنندهٔ پس از مصاحبه آقای درویشی تسکین یافت! البته ما تا ایفای حقوق هنرمندانمان راهی دراز در پیش داریم. به نظرم شایسته است استاد درویشی اگر مصلحت دیدند، برای این که در این زمانه عسرت حقوقی تضییع نشود؛ مطالبی را که مطرح کرده اند، تصحیح کنند.
*************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)