دولت اعتدال و امید و اقتدار!


اگر اعضای دولت جدید منحصرا از اصلاح طلبان و اعتدال خواهان و امیدواران تشکیل شود، دولت جدید نه دولت اعتدال خواهد بود و نه اصلاح طلبانه و نه دولت امید!
رای نزدیک به ۱۶ میلیون جناح مقابل روحانی، طیفی از افراد و گرایش ها و شخصیت های متنوع است. حتما دکتر روحانی و
گروه مشاوران ایشان میتوانند در بین شخصیت های اصولگرای معتدل و دانا، افرادی را پیدا کنند که حضور آنان در دولت به سود دولت جدید خواهد بود.
به عنوان نمونه آقای مهندس باهنر در مجموعه اظهار نظر هایی که بعد از انتخابات داشته اند، خط مشی معتدل و منصافانه ای را پی گرفته اند.
اگر چنین اشخاصی به اعتبار فردیت و شخصیتشان به دولت دعوت شوند و بپذیرند که همکاران خود را نیز حزبی انتخاب نکنند و توانایی و تخصص و تجربه را اولویت و ترجیح دهند، حضورشان مفید خواهد بود.
دولت می بایست تمام توان و اهتمامش صرف حل مسائل کشور شود. یک دولت یکدست، جناح مقابل را به تقابل همواره میکشاند و کشمکش
سیاسی و اجتماعی وقت دولت را خواهد گرفت. نمی گویم اگر دکتر روحانی چند وزیر اصولگرا داشته باشد، هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. اما
چهره کابینه می تواند موجب آرامش و تعادل باشد. بالاخره جناح مقابل از حدود ۴۰ میلیون رای حدود ۱۶ میلیون رای کسب کرده اند. این وزن و اعتبار را نمی توان
نادیده گرفت. نمیگویم ۴۰ درصد کابینه از اصولگرایان باشد. اما دست کم اگر چند وزیر اصولگرا در برخی وزارتخانه ها حضور داشته باشند. تعامل دولت با مجلس و نهاد های حاکمیتی نظام شاید آسانتر باشد و وقت دولت صرف باز کردن گره های اقتصادی و صنعتی و مساله آب و اشتغال شود.

***************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)