محاسبه ویرانگر علی عبدالله صالح


علی عبدالله صالح (۱۹۴۸-۲۰۱۷) با محاسبه ای ویرانگر پایان تراژیک و پر حسرتی برای خود و خاندان و حزب کنگره یمن رقم زد. او که نزدیک به چهل سال در متن و مرکز سیاست و قدرت در یمن بود، در آخرین محاسبه و یا قمار سیاست، بباخت هر چه بودش و ویران شد. چرا؟ اشتباه محاسبه او کجا بود؟
یکم: صالح گمان می کرد که نظام قبیله ای همچنان یک نهاد درجه اول و تکیه گاه مطمئن است. چنین نشد، با فراخوان او قبایل طرفدار و یا هم پیمان او به صحنه نیامدند.
دوم: قدرت و هوشیاری امنیتی حوثی ها را دست کم گرفت. گمان کرده بود، وقتی در زمان جشن میلاد پیامبر اسلام که یمن غرق شور و شادی ملی ست، می تواند غافلگیرانه صنعا را تصرف کند. حوثی ها نشان دادند، گرچه در چهل نقطه در حال جنگ و گریز با نیروهای سعودی و هم پیمانان هستند، اما از موقعیت حساس صنعا هم به خوبی آگاهند و از آن با دقت حفاظت می کنند.
سوم: صالح گمان می کرد به دلیل سابقه طولانی اش در ارتش، ارتش یمن از او حمایت خواهد کرد. چنین نشد و ارتش در این ماجرا وارد نشد..
این محاسبه اشتباه آمیز ویرانگر، دلایل و علل خود را داراست که موضوع این نوشته نیست.
از سوی دیگر،اشتباه محاسبه از سوی طراحان و معماران اصلی قیام یا کودتای صالح هم انجام شد. همه عناصر لازم را از بعد سیاسی و نظامی و امنیتی و تبلیغاتی تدارک دیده بودند. همراهی نیروی هوایی ائتلاف در روز ماجرا، که با بمباران مواضع حوثی ها انجام شد. سازماندهی تبلیغاتی وسیع و سنگین به نفع صالح، به حدی که او را که تا دیروز دیو و روباه می خواندند، لباس فرشته پوشاندند و مثل آهوی کوهی محبوبش کردند! ائتلاف نیز یمنی ها و حوثی ها را دست کم گرفته بود. گمان می کردند، نبرد صنعا مدت ها به طول می انجامد تا مردم صنعا و یمن خسته و آزرده شوند و ائتلاف نهایتا نقش منجی را پیدا کند و صالح یک بار دیگر به مرکزیت برگردد. چنین نشد. اکنون هم که به ماجرای خونخواهی و انتقام دامن می زنند. گمان نمی کنم این سیاست راه به جایی ببرد. بایست ارزیابی واقع بینانه از یمن داشته باشند. نمی توانند حوثی ها را نادیده بگیرند. نمی توانند از موضع بالا و برتری فروشانه به یمنی ها نگاه کنند. نهاد قبیله و نگاه سلفی و سنتی به دین، دیگر آن کارآمدی سابق را در یمن ندارد. جهان و یمن تغییر کرده است..
*****************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)