نقد « تحریف مدرن» اندیشه و سلوک امام خمینی (۱۴)


و- روایت ژنرال رعد مجيد الحمدانی
ژنرال حمدانی ( متولد ۱۹۵۱-) از فرماندهان ارشد نظامی گارد جمهوری عراق بوده است. ایشان در تمام دوران جنگ عراق علیه ایران و نیز در اشغال کویت شرکت داشته است. در حمله امریکا به عراق حمدانی به عنوان فرمانده لشکر گارد جمهوری مسئول دفاع از بغداد بود. خود را به آمریکایی ها تسلیم کرد. اکنون در اردن اقامت دارد و به تحقیق و تدریس در امور نظامی مشغول است. رئیس بخش مطالعات استراتژیک نظامی ویژه عراق است.( رئيس قسم الدراسات العسكرية الإستراتيجية في دار العراق لدراسات المستقبل.)
از ژنرال حمدانی کتاب های:
« قبل ان يغادرنا التاریخ» و « معارك الجيش العراقي الكبرى من عام ۱۹۷۳حتى عام ۲۰۰۳» منتشر شده است. افزون بر آن در مصاحبه با تلویزیون روسیه امروز، در چهار برنامه « رحلة في الذاكرة» دیدگاه خود را در باره جنگ عراق و ایران نیز توضیح داده است.(۱)
ژنرال حمدانی در پروژه « زاویه دید عراق » (۲) در باره جنگ عراق و ایران، در مصاحبه با پژوهشگران نظامی موسسه مطالعات استراتژیک ملی، به تفسیر جنگ ایران و عراق پرداخته است. از آنجا که در این گفتگو، پرسندگان افسران اطلاعاتی و نظامی آمریکایی بوده اند. دقت بیشتری در مطالب ارائه شده وجود دارد. بدیهی است که براساس اطلاعات و تفسیر حمدانی، تفسیر دومی توسط آمریکائیان نیز صورت گرفته است. البته در بین سطور گزارش مطالعاتی آمریکا این نکته را بایست در نظر داشت، که آنان اشاره ای به نقش تعیین کننده آمریکا در افروختن جنگ نمی کنند. بلکه برعکس به گوته ای وانمود می شود که می خواهند بررسی کنند تا به عنوان ناظر خارجی حقیقتاً بدانند چه اتفاقی افتاده است. یعنی نمی دانند. به قول اقبال لاهوری:
زخم از او سوزن از او نشتر از او
ما و جوی خون و امید رفو
نخستین تفسیری که در باره دلایل رخداد جنگ عراق با ایران مطرح شده است. همان تفسیر و دیدگاهی است که صدام در شهريورماه سال ۱۳۵۸ هاوانا به صلاح عمر العلی گفته بود: فرصت تاریخی و طلایی با سقوط شاه پیش آمده است. ایران به دلیل عدم استقرار سیاسی و بحران در نیروهای مسلح آمادگی دفاع ندارد. کشور دچار آشوب است. صدام و عده ای از فرماندهانی که به تازگی ژنرال شده بودند و در فرماندهی لشگر ها منصوب شده بودند. باور داشتند، به آسانی می توان به شرق رفت! صدام گمان می کرد می تواند، پیروزی آسانی علیه فارس ها به دست آورد. صدام می خواست، با اتکاء به یورش نظامی و شکست ایران، معاهده ۱۹۷۵ را لغو کند. از سویی با توجه به خیانت سادات به امت عربی و صلح با اسرائیل، و افول مصر از رهبری عربی، صدام گمان می کرد، فرصتی برای او فراهم شده است که با جنگ با ایران و فارس ها تبدیل به رهبر امت عرب بشود. کمان می کرد، رژیم خمینی به اسانی سقوط می کند و صدام می تواند بخشی از مناطق جنوب غربی ایران ( خوزستان) را به عراق ضمیمه کند.(۳)
مطلب قابل توجهی که در اظهارات ژنرال حمدانی وجود دارد. آمادگی فنی، تجهیزاتی و سازماندهی نظامی و ۳۸ تیپ ارتش عراق برای آغاز حمله است. از سوی دیگر به عدم آمادگی ارتش ایران برای جنگ به اشکال مختلف پرداخته است. اگر از همین زاویه مجموعه اظهارات او و پرسش های افسران اطلاعاتی و نظامی آمریکا را بررسی کنیم، به استنتاج روشنی می رسیم. کشوری خودش را برای جنگ آماده کرده بود و البته کشورهای منطقه و امریکا و اروپا و شوروی و کشورهای اقمار شوروی و چین به او کمک می کردند. ایران هم در برابر بدون آمادگی برای جنگ مقاومت می کرد.
به عنوان نمونه به امکانات و تجهیزات الکترونیکی فرانسوی به ویژه رادار های زمینی راسیت (Rasist) اشاره می کند. .ژنرال حمدانی در اغاز جنگ عراق با ایران فرمانده واحد شناسایی بوده است. می گوید با این رادارها ما کوچکترین تحرک ایرانیان را در جبهه شناسایی می کردیم. این رادارها حتی تحرک حیوانات را نشان می داد. قادر به تفکیک شناسایی صدای موتور تانک از صدای موتور اتوموبیل بودیم. در برابر ایرانیان تجهیزاتی کهنه داشتند. از این رو امکان مقابله نداشتند و به نیروهای شناسای انسانی متکی بودند. (۴)
تردیدی نیست که برتری جمعیتی ایران بر عراق، برتری سه برابری جمعیت، پهناور بودن خاک ایران، موجب شد که ارتش عراق و صدام نتوانند به اهداف خود در جنگ دستیابی پیدا کنند. تهران از نزدیک ترین نقطه مرزی عراق حدود ۸۰۰ کیلومتر فاصله داشت، در حالی که بغداد در ۱۱۶ کیلومتری مرز ایران بود. ایران نمی توانست اگر در جنگ های زمینی تانک از دست می داد، از تانک جایگزین استفاده کند. در حالی که شوروی و چین به فوریت به عراق تانک های نو و پیشرفته می رساندند. پیش از اغاز جنگ چین به عراق ۳۵۰۰ تانک فروخته بود. منتها این تانک ها در دوران جنگ از طریق واسطه های مختلف به عراق تحویل داده می شد. به عنوان نمونه یکی از واسطه ها یاسر عرفات بود. به همین خاطر همیشه در طول هشت سال جنگ امکانات و تجهیزات نظامی عراق از هر نوع افزایش یافته بود. صنایع نظامی مصر هم که با مدل ساخت تجهیزات نظامی شوروی تأسیس شده بود، برای عراق تجهیزات و مهمات می ساخت. در سال اول جنگ عراق از مصر یک میلیارد دلار اسلحه خرید. البته طرح امریکا این بود که مدل تجهیزات نظامی مصر را که از شوروی بود، به مدل آمریکایی تغییر دهد، که خود حکایت دیگری از برنامه مرکب و پیچیده طراحی حمله عراق به ایران است.

پی نوشت:
****
(1)http://www.rtarabic.com/prg_journey_in_memory/33432

(2) Iraqi perspective project IPP
(3) Saddam’s war an Iraqi military perspective of the Iran- Iraq war,
Kevin M. Woody, Williamson Murray, Thomas Holiday with Mounir Elkamr,
Institute for national strategic studies national Defense UniversIty Washington, d.c, 2009
p. 5,6.
(4) Ibid, 36, 37


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)