سید عطاءالله مهاجرانی

تاریخ و محل تولد: اراک، مردادماه 1333
وضعیت خانوادگی:
متاهل، صاحب چهار فرزند ( دو دختر و دو پسر ) - همسر: جمیله کدیور ( نویسنده، روزنامه نگار، استاد دانشگاه )

تحصیلات:
• لیسانس تاریخ از دانشگاه اصفهان ( حائز رتبه اول ) (1356)
• فوق لیسانس تاریخ و فرهنگ ایران از دانشگاه شیراز ( حائز رتبه اول ) ( 1361)
• دکترای تاریخ از دانشگاه تربیت مدرس (1375)
• دکترای افتخاری از دانشگاه دوشنبه ( تاجیکستان) (1371 )

فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی:
• نماینده دوری اول مجلس شورای اسلامی (1363-1359)
   § عضو هیات رئیسه دائمی و موقتی
   § رئیس کمیسیون بازرگانی
   § نائب رئیس کمیسیون امور خارجه
   § مسئول اخبار و اطلاعات در کمیسیون دفاع
• رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان ( 1364 - 1363 )
• معاون نخست وزیر در امور حقوقی و پارلمانی ( 1368 - 1364 )
• معاون رئیس جمهور در امور حقوقی و پارلمانی ( 1376-1368 )
• رئیس کمیته حمایت از انقلاب فلسطین ( 1372- 1369 )
• معاون فرهنگی-اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک ( 1372 - 1370 )
• عضو هیات امناء موسسه فارابی ( 1372 - 1368 )
• عضو هیات امناء خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( 1372 - 1368 )
• عضو هیات امناء دانشگاههای جنوب ( از سال 71 تا کنون )
• عضو هیات علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی ( از سال 72 تا کنون )
• عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ( از سال 69 تا کنون )
• وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 1376 - 1379 )
• سخنگوی دولت ( 1376 - 1379 )
• مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بین المللی گغتگوی تمدنها ( 1382 - 1379 )

فعالیت‌های فرهنگی - مطبوعاتی:
• همکاری با روزنامه اطلاعات ( از سال 1360 تا کنون )
• سردبیر فصلنامه راهبرد ( از سال 1370 تا 1375 )
• مدیر مسئول هفته نامه بهمن ( از سال 1373 تا 1375 )
• مدیر مسئول ماهنامه گزارش گفتگو ( از سال 1381 تا کنون )

کتب:
• نقد توطئه " آیات شیطانی "
• گزند باد
• پیام آور عاشورا
• حماسه فردوسی
• انقلاب عاشورا
• افسانه نیما
• سلمان فارسی
• استیضاح
• حکایت همچنان باقیست
• فلسطینی ها
• قرائت های دینی
• گوهر نماز و نیایش
• بهشت خاکستری
• اسلام و غرب
• سهراب کشان
• برف
• قصه شیرین ( زیر چاپ )
• میناگران

 کتب ترجمه شده به زبان‌های دیگر:
• به زبان عربی:
   § التسامح و العنف فی الاسلام ( بیروت: ریاض الریس للنشر، 2001 م )
   § موامرة الآیات الشیطانیه ( بیروت: دارالوسیلة، 1993 م )
   § قرائات دینیه ( قاهره : دارالشروق، 2004 م )
• به زبان انگلیسی:
A critique on the Machination of the satanic verses
Translated by abulhassan Quds sharifi ( Tehran: Alhoda, 1992)